Výsledky vyhľadávania

 1. ČVIRIK, Marián - ÖLVECZKÁ, Diana. Postoj Slovákov ku klimatickým zmenám: Konštrukcia a validácia ACCscale. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2020. ISSN 2453-9988, 2020, roč. 12, č. 1, s. 6-14 online.
  článok

  článok

 2. JANKOVIČ, Patrik. Slnko - voda - pivo. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 2, s. 14-18 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. CHLOPECKÝ, Jakub - MORAVEC, Ladislav - LACKO, Roman. Stanovení závislosti mezi vývojem počasí a prodejem tepelné energie jako manažerský nástroj pro zlepšování kvality dodávek. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 30-34 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie v podniku DOMSPRÁV, s. r. o. Michalovce. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4465-8, s. 67-71 CD-ROM. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok

 5. ŠIŠKOVIČOVÁ, Alžbeta. Eco-efficiency of district heating systems in Slovakia. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 455-461 online. VEGA 1/0313/14.
  článok

  článok

 6. KUFELOVÁ, Iveta. Ceny energií a tepla na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-5] CD-ROM.
  článok

  článok

 7. PRUŽINSKÝ, Michal - DIAČIKOVÁ, Anna. Marketingová komunikácia energetickej výhodnosti trigenerácie. In Nekonferenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných projektov na Podnikovohospodárskej fakulte EU v roku 2011. - Bratislava : EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3328-7, [S. 1-7]. SEE/A/037/2.4/X - ENER SUPPLY, VEGA 1/0339/10.
  článok

  článok

 8. BOSÁK, Martin - KRAJŇÁK, Jozef - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Využitie drevnej biomasy. In Nekonferenčný recenzovaný zborník v rámci riešenia projektov VEGA, KEGA, APVV, ENER SUPPLY. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3207-5, s. 26-32. SEE/A/037/2.4/X - ENER SUPPLY.
  článok

  článok

 9. URBLÍKOVÁ, Daniela - KOKOŠKOVÁ, Silvia. Profil spoločnosti Teko, a. s. Košice. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2011. ISSN 1335-7808, 2011, roč. 11, č. 5, s. 21-23.
  článok

  článok

 10. MILČEVIČOVÁ, Edita - ŠUŠŇÁKOVÁ, Viktória. Obnoviteľné zdroje energie - znižovanie energetickej náročnosti budov. In Nekonferenčný recenzovaný zborník v rámci riešenia projektov VEGA, KEGA, APVV, ENER SUPPLY. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3207-5, s. [1-6].
  článok

  článok