Výsledky vyhľadávania

  1. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2020. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 90 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2020. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2018. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. 90 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods. Paris : OECD ; Alicante : European Union Intellectual Property Office, 2019. 83 s. Illicit Trade. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/trade/trends-in-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods_g2g9f533-en> ISBN 978-92-64-31249-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Handbook on European Non-discrimination Law : 2018 Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 295 s. Dostupné na : <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/494aec98-2803-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-87586555> ISBN 978-92-871-9851-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  10. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2018. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]