Výsledky vyhľadávania

 1. KMECO, Ľubomír. Vývoj kúpeľníctva a jeho legislatívy na Slovensku po roku 1989. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 1, s. 36-48.
  článok

  článok


 2. KONTIĆ, Ljiljana - VIDICKI, Đorđe. Strategy for Digital Organization: Testing a Measurement Tool for Digital Transformation. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management [elektronický zdroj]. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISSN 2334-6191, 2018, vol. 23, no. 1, pp. 29-35.
  článok

  článok


 3. AHMETASEVIC, Jasminka - OBRALIC, Merdzana. Influence of Transformational Leadership on Novelty of Product Ideas: Validation of Theoretical Model. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 7, pp. 156-167.
  článok

  článok


 4. KOZELSKÝ, Tomáš. Adaptace: trendy konverzie hibernujících městských celků. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 2, s. 1-14.
  článok

  článok


 5. KULICH, Petr. Robotizace bankovnictví - quick win v rámci digitální transformace. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 2, s. 18-19.
  článok

  článok


 6. DOLEŽALOVÁ, Antonie - MAŠEK, František. Z mýtů se žít nedá. I sto let od vzniku Československa zůstává problémem produktivita práce. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 12, s. 44-49.
  článok

  článok


 7. NEJEDLÝ, Tomáš. Akademici bez štátu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 3. augusta 2017, roč. 27, č. 31, s. 10-13.
  článok

  článok


 8. AYRANCI, Evren. Dual Relationships Between Transformational Leadership Perceptions and Organizational Commitment: A Preliminary Research. In European Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 28, pp. 18-37.
  článok

  článok


 9. TSITOURAS, Antonis et al. International Trade and Foreign Direct Investment As Growth Stimulators in Transition Economies: Does the Impact of Institutional Factors Matter? In Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 4, p. 148-170.
  článok

  článok


 10. VLADIMIROVNA SYAGLOVA, Yulia. Influence of the marketing paradim's cycles patterns on the global entrepreneurship. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. ISSN 2585-7258, 2017, roč. 11, č. 1, s. 48-61.
  článok

  článok