Výsledky vyhľadávania

 1. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Transformácia samostatne hospodáriaceho roľníka na spoločnosť s ručením obmedzeným. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 8, s. 3-12.
  článok

  článok

 2. KUPKOVIČ, Patrik. R-star in Transition Economies: Evidence from Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 8, s. 761-786.
  článok

  článok

 3. Posun vpred - Ani plasty ani elektronika nenahradia papier. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 5-6, s. 46-48.
  článok

  článok

 4. KMECO, Ľubomír. Vývoj kúpeľníctva a jeho legislatívy na Slovensku po roku 1989. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 1, s. 36-48.
  článok

  článok

 5. CAISL, Václav. Výzvy technologické transformace bank. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 3, s. 24-25.
  článok

  článok

 6. MENDELOVÁ, Eleonóra. Chosen Aspects of the Parental Role from the Point of View of Three Generations. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 181-185.
  článok

  článok

 7. SHMATKO, Natalya M. Structure and Constituents of Mechanism of Organizational Development of Enterprise. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 1, pp. 64-71.
  článok

  článok

 8. KRULIŠ, Kryštof. Nová sociálně-ekonomická agenda Evropské komise a postavení spotřebitelů. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2019. ISSN 1802-5854, 2019, roč. 13, č. 6, s. 26-27.
  článok

  článok

 9. KUPKA, Václav. Sametová revoluce 1989 a transformace ekonomického systému. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2019. ISSN 1805-3246, 2019, č. 2, s. 1-3.
  článok

  článok

 10. NÉMETHOVÁ, Jana - HORVÁTHOVÁ, Michaela. Vidiecke brownfieldy v okrese Zlaté Moravce. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. ISSN 1337-9453, 2019, roč. 23, č. 2, s. 34-53.
  článok

  článok