Výsledky vyhľadávania

 1. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU. 4x ročne. ISSN 1213-2446. Dostupné na : https://www.degruyter.com/view/j/revecp
  časopis

  časopis

 2. Journal of Comparative Economics : The Journal of the Association for Comparative Economic Studies. - Registrovaný: Current Contents Connect. London : Academic Press. 6x ročne. ISSN 0147-5967. Dostupné na : https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-comparative-economics
  časopis

  časopis

 3. Communist economies and economic transformation. Abingdon : Carfax. 2x ročne. ISSN 1351-4393
  časopis

  časopis

 4. Journal of the Japanese and International Economies. - Registrovaný: Current Contents Connect. Orlando : Academic Press. 4x ročne. ISSN 0889-1583. Dostupné na : https://www.journals.elsevier.com/journal-of-the-japanese-and-international-economies
  časopis

  časopis