Výsledky vyhľadávania

 1. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Erihplus. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU. 4x ročne. ISSN 1213-2446. Dostupné na : https://www.degruyter.com/view/j/revecp
  časopis

  časopis


 2. Journal of comparative economics : the journal of the association for comparative economic studies. London : Academic Press. obmesačník. ISSN 0147-5967
  časopis

  časopis


 3. Communist economies and economic transformation. Abingdon : Carfax. 2x ročne. ISSN 1351-4393
  časopis

  časopis


 4. Journal of the Japanese and international economies. Orlando : Academic Press. štvrťročník. ISSN 0889-1583
  časopis

  časopis