Výsledky vyhľadávania

 1. SIKA, Peter. Vzájomné súvislosti na trhu práce a trhu bývania v kontexte minimálnej mzdy v Slovenskej republike. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 1805-0638, 2018, roč. 7, č. 1, s. 85-89 online. VEGA 1/0002/16, VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok


 2. VIDOVÁ, Jarmila - SIKA, Peter. The Role of the real estate market in the Slovak Republic with emphasis of human resource development. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1336-3727, 2017, roč. 15, č. 1, s. 39-46. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 3. ORESKÝ, Milan et al. Aplikovaný marketing. Recenzovali: Jaroslav Kita, Oľga Drahovská. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 351 s. [23,78 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0178/14, KEGA 018 EU - 4/2014. ISBN 978-80-8168-382-4. [Počet ex. : 16, z toho voľných 7, prezenčne 3]

 4. BRINDZOVÁ, Zuzana. Zodpovedné orgány v pblasti rozvoja bývania štátnej bytovej politiky do roku 2020. In Verejná správa profi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1336-4014, 4.2.2015, [s. 1-2], [6,22 NS] online. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/zodpovedne-organy-v-oblasti-rozvoja-byvania-statnej-bytovej-politiky-do-roku-2020-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fUPjKV89rOfpAg_rzFJ8D5c/>
  článok

  článok


 5. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Formy podpory a výchovy pre mladých podnikateľov v stavebníctve v Slovenskej republike. In Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečenie primeranej potravinovej sebestačnosti I. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4166-4, s. 81-89. KEGA 042EU-4/2014.
  článok

  článok


 6. VIDOVÁ, Jarmila. Investment in housing in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2015. ISSN 1728-6239, 2015, no. 9-10, pp. 45-47 online.
  článok

  článok


 7. BENEŠOVÁ, Dana. Dynamika trhu nehnuteľností v SR. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 28, s. 461-472. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok


 8. VIDOVÁ, Jarmila. K problematike nájomného bývania. In Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku. medzinárodná vedecká konferencia. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II : zborník statí z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie: Košice, 22. - 24. októbra 2014. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1909-4, s. 162-166 online. VEGA 1/0906/12.
  článok

  článok


 9. VIDOVÁ, Jarmila. Investície do vlastníckeho a nájomného bývania v Slovenskej republike a v Európskej únii. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2014. ISSN 1336-9105, 2014, roč. 9, č. 1, s. 48-57 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok


 10. ŠKRINIAR, Pavel. Zákon drží cenu hypoték vysoko : každý piaty úver na bývanie je na splatenie iného úveru. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, marec 2012, roč. 13, č. 3, s. 10-11.
  článok

  článok