Výsledky vyhľadávania

 1. BRODANI, Jana. Nová možnost spoření na stáří: účet dlouhodobých investic. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 7, s. 34-35.
  článok

  článok

 2. SOBKOVÁ, Martina. Izolovaný kapitálový trh je nesmysl. Evropa musí spolupracovat! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 9, s. 36-37.
  článok

  článok

 3. ČUNDERLÍK, Ľubomír - ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, Veronika. Zmluvy o poskytnutí finančnej služby. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 5, s. 387-401.
  článok

  článok

 4. BRODANI, Jana. Regulace? Ano, ale správně! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 10, s. 22-23.
  článok

  článok

 5. ČERNÝ, Jakub. Proč (ne)omezovat rozdělování zisků bank? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 11, s. 32-35.
  článok

  článok

 6. VIRDZEK, Tomáš - KUBAŠKA, Peter. Využitie krivky ideálnej výkonnosti v podmienkach nového 4. piliera na Slovensku. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2019. ISSN 1336-8818, 2019, roč. 16, č. 1, s. 41-51.
  článok

  článok

 7. ČUNDERLÍK, Ľubomír. Bude Squeeze-out na kapitálovom trhu efektívnejší? (poohliadnutie sa za ostatnou reguláciou práva výkupu). In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISSN 1339-3995, 2019, roč. 7, č. 2, s. 31-46.
  článok

  článok

 8. PLOTTOVÁ, Sylvia. Vlivy tržních ukazatelů na primární veřejné nabídky akcií ve vybraných zemích EU. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISSN 1214-4967, 2018, roč. 15, č. 2, s. 44-51.
  článok

  článok

 9. CHMELÍKOVÁ, Gabriela - SOMERLÍKOVÁ, Kristina. Methods for Risk Measurement of Start-Up Firms in the Conditions of Emerging Capital Markets. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 0322-788X, 2018, vol. 98, no. 3, s. 262-282.
  článok

  článok

 10. PLOTTOVÁ, Sylvia. Prvotní emise akcií (IPO) v České republice a Polsku: komparativní pohled. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 2, s. 79-86.
  článok

  článok