Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 448  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006622 xpca^"
 1. MÓŽIOVÁ, Darina. Impact of Corona Crisis on Economic Development and the Situation in the Financial Sector of the Insurance Industry. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 338-349 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 2. ONDRUŠKA, Tomáš - PASTORÁKOVÁ, Erika. Inovácie a nové technológie v oblasti poistenia v EÚ. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 459-465. APVV-20-0338, VEGA 1/0466/19, KEGA 017EU-4/2021.
  článok

  článok

 3. ONDRUŠKA, Tomáš et al. Riadenie rizík a poisťovníctvo. Recenzenti: Eva Vávrová, Andrea Sikorová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 395 s. [23,3 AH]. KEGA 015EU-4/2020. ISBN 978-80-7676-402-6. [Počet ex. : 21, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 4. TEPLANOVÁ, Patrícia. Využitie prístupu alokovania poistného na výpočet hodnoty záväzkov z neživotného poistenia. In Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-88-4, s. 99-106 online.
  článok

  článok

 5. DRUGDOVÁ, Barbora. International Risks As Part of Non-life Risks and Commercial Insurance Companies before the Pandemic COVID-19 on the Slovak Republic. In Research and Practice. Сonference Proceedings. Research and Practice : Сonference Proceedings. - Paris : Lardy Publishing House, 2021. ISBN 978-2-5355-4891-7, pp. 53-61.
  článok

  článok

 6. DRUGDOVÁ, Barbora. The Commercial Insurance Market in the Slovak Republic before Pandemic COVID-19. In Research and Innovation. Сonference Proceedings. Research and Innovation : Сonference Proceedings. - New York : Yunona Publishing, 2021. ISBN 978-0-9860467-9-8, pp. 104-108.
  článok

  článok

 7. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt. Aktuárske metódy a modely v penzijnom, zdravotnom a nemocenskom poistení. Recenzovali: Ľudovít Pinda, Andrej Ralbovský. 1. vydanie. Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2021. 146 s. [7,81 AH]. VEGA 1/0166/20. ISBN 978-80-88320-94-4.
 8. Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo. Zostavovateľ/Editor: Ingrid Krčová. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 132 s. [5,28 AH]. ISBN 978-80-7556-094-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. PÁLEŠ, Michal et al. Aktuárstvo. Recenzovali: Hana Drake, Jana Mihalechová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021. [336 s.] [17,3 AH]. VEGA 1/0647/19, VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0487/21. ISBN 978-80-89962-76-1. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 10. KÚTIKOVÁ, Jana. Zhluková analýza európskeho poistného trhu. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 18 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.