Výsledky vyhľadávania

 1. ŠMEJKAL, Václav. EU Competition Law and the Challenge of Chinese State-Owned Enterprises. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2020. ISSN 1804-1183, 2020, č. 1, s. [1-9].
  článok

  článok

 2. BAJZÍK, Peter. Sloboda pohybu osôb uplatňovaná v Írsku. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 13, č. 7, s. 1-11.
  článok

  článok

 3. SCHLOSSBERGER, Otakar. Nové trendy v oblasti platebního styku. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 3, s. 26-28.
  článok

  článok

 4. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 4, s. 4-39.
  článok

  článok

 5. ŠALGOVIČOVÁ, Jarmila - KLINČEKOVÁ, Silvia - BLIŠÁK, Ľuboslav. Poznáme značky, ktoré potvrdzujú spotrebiteľskú a environmentálnu bezpečnosť produktov? In Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 8. - 9. november 2016. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. ISBN 978-80-8105-839-4, s. 128-141 online.
  článok

  článok

 6. MYNARZOVÁ, Monika - KAŇA, Radomír - OKRĘGLICKA, Małgorzata. Public support for small and medium-sized enterprises on European Union internal market in the context of new block exemption. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. ISSN 1336-3727, 2016, roč. 14, č. 4, s. 38-45.
  článok

  článok

 7. Cukrovarníci podporujú zachovanie výroby. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : ECOPRESS, 2014. ISSN 1335-2008, 2014, roč. 19, č. 3, s. 18-19.
  článok

  článok

 8. KRULIŠ, Kryštof. Britské členství v EU: postoje, budoucnost a alternativy. In Mezinárodní politika : měsíčník pro mezinárodní politiku. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2014, 2014, č. 7, s. 1. Dostupné na : <http://www.iir.cz/article/britske-clenstvi-v-eu-postoje-budoucnost-a-alternativy>
  článok

  článok

 9. PAŠKRTOVÁ, Lucia. Smerovanie spoločnej obchodnej politiky EÚ. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2014. ISSN 1337-0510, 2014, roč. 9, č. 23, s. 81-86.
  článok

  článok

 10. KOVAŘÍKOVÁ, Barbora. Účinky Smernice o službách na ekonomiky členských štátov EÚ. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-2955, december 2013, roč. 9, č. 2, s. 95-104. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191570/VedeckyCasopisVSEMvs_2013_12.pdf>
  článok

  článok