Výsledky vyhľadávania

  1. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. Increasing competitiveness or regional, national and international markets. International academic conference. Increasing competitiveness or regional, national and international markets : proceedings of the international academic conference on the occasion of the 30th anniversary of the founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava : Ostrava, September 4-6, 2007 [elektronický zdroj]. Technical editors: Vítězslav Novák, Petr Rozehnal. Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-248-1457-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
    elektronická kniha

    elektronická kniha