Výsledky vyhľadávania

 1. Rozvoj zaměstnanců. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2008. ISSN 1801-4690, březen - duben 2008, roč. 4, č. 2, s. 41-55.
  článok

  článok

 2. HORNÍKOVÁ, Zuzana - JESNÝ, Martin. Kuchár prevodovku z hrnca nevytiahne. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2006. ISSN 1335-0684, 27. apríla 2006, č. 16, s. 56-58.
  článok

  článok

 3. ĎURČÍK, Jaroslav. Všeobecné technické vzdelanie a nezamestnaná mládež. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2005. ISSN 1335-003X, 2005, roč. 13, č. 2, s. 8-10.
  článok

  článok

 4. HORNÍKOVÁ, Zuzana. SOU vychovávajú žiakov bez objednávky podnikateľov. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2003. ISSN 1335-0684, 8. mája 2003, č. 19, s. 12-13.
  článok

  článok

 5. KOPČANSKÁ, Mária. Založenie, zmeny a skončenie pracovného pomeru v súlade s novým Zákonníkom práce. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2002. ISSN 1335-7034, 2002, č. 3, s. 35-40.
  článok

  článok

 6. HIRMAN, Karel. Nezáujem o prácu núti OZKN zvýšiť motiváciu zamestnancov. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2001. ISSN 1335-0684, 11. apríla 2001, roč. 11, č. 15.
  článok

  článok

 7. KOČAN, Rastislav. Úspešnosť umiestňovania absolventov škôl na trhu práce. In Agricultural economics = Zemědělská ekonomika : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2001. ISSN 0139-570X, 2001, roč. 47, č. 11, s. 521-527.
  článok

  článok

 8. SENDERÁKOVÁ, Lucia. Úspešnosť umiestnenia absolventov škôl na trhu práce. In Personalistika - Mzda - Práca : odborný časopis pre personalistiku, odmeňovanie, pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a pre sociálnu oblasť. - Bratislava : Národný úrad práce, 2000. ISSN 1335-4043, 2000, č. 5, s. 27-32.
  článok

  článok

 9. GOSSÁNYI, Vojtech. Podnikatelia by mali viac vstupovať do procesu prípravy svojich budúcich zamestnancov i konkurentov. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 1996. ISSN 1335-0684, 24. júla 1996, roč. 6, č. 30, s. 16A.
  článok

  článok

 10. SEIFERTOVÁ, Iveta. Učňovské školstvo - mučiareň nielen pre žiakov : Súkromníci sa nehrnú do zvonenia školským zvoncom. In Slovenský Profit, 1995, roč. 3, č. 36, s. 3.
  článok

  článok