Výsledky vyhľadávania

 1. FAYBÍKOVÁ, Ivana. Aplikácia prevdepodobnostných rozdelení v poisťovníctve. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 34-42.
  článok

  článok

 2. ZELINOVÁ, Silvia. Základná metóda ohodnocovania poistných zmlúv podľa IFRS 17. In Mladá veda AIESA 2019. participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti. Mladá veda AIESA 2019 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-40-2, s. 90-99 online. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok

 3. KOTLEBOVÁ, Eva - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Poistná štatistika. Recenzenti: Ľudovít Pinda, Silvia Megyesiová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. 205 s. [10,89 AH]. ISBN 978-80-225-4629-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 1]
 4. MUCHA, Vladimír. Applying Simulations in the Individual Risk Model Using R. In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970, pp. 344-353 CD-ROM. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 5. ŠKRINIAR, Pavel. Poistenie na pokrčené plechy. In FinPro : samostatná nepredajná príloha vybraných slovenských periodík. - Bratislava : Ivales. ISSN 2585-8335, 2018, č. 2, s. 10-11.
  článok

  článok

 6. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt. Modely zdravotného poistenia. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 236-241 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 7. PINDA, Ľudovít - SMAŽÁKOVÁ, Lenka. Formal look and moral hazard, basis risk and reinsurance. In Software support in economic-mathematical and actuarial models : reviewed collection of research papers. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4428-3, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 8. ŠOLTÉS, Michal - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - BULECA, Ján. Using Markov chains in the social security system. - Registrovaný: Web of Science. In Economic computation and economic cybernetics studies and research. - Bucharest : Academy of Economic Studies, 2017. ISSN 1842-3264, 2017, vol. 51, no. 1, pp. 223-232 online.
  článok

  článok

 9. PINDA, Martin. Riadenie rizika bonus-malus systémom : dizertačná práca. Školiteľ: Jozef Fecenko. Bratislava, 2017. 98 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt - RALBOVSKÝ, Andrej. Marketingová stratégia v individuálnom zdravotnom poistení. In Aktuárska veda v teórii a v praxi 2016 : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4344-6, s. 118-127 CD-ROM.
  článok

  článok