Výsledky vyhľadávania

 1. RUSNÁKOVÁ, Daniela - KRČMÁŘ, Dávid - RUSNÁK, Miloš. Mestský tepelný ostrov – analýza vzťahu medzi využitím krajiny a teplotou podzemnej vody v Bratislave. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 2, s. 157-171.
  článok

  článok

 2. ŠUŠKA, Pavel. Historické priemyselné štruktúry v meniacej sa mestskej krajine Bratislavy. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 3, s. 241-262.
  článok

  článok

 3. BOHA, Hithim Ahmed Emhemed. Urban and Economic Development for London City. In Interdisciplinarity in Theory and Practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. - Arad : Adoram, 2019. ISSN 2344-2409, 2019, no. 19, s. 11-15.
  článok

  článok

 4. MOORE-CHERRY, Niamh - TOMANEY, John. Spatial Planning, Metropolitan Governance and Territorial Politics in Europe: Dublin as a Case of Metro-Phobia? In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 4, pp. 365 –381.
  článok

  článok

 5. DE FALCO, Stefano - ANGELIDOU, Margarita - D ADDIE, Jean-Paul. From the “Smart City” to the “Smart Metropolis”? Building Resilience in the Urban Periphery. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 2, pp. 205-223.
  článok

  článok

 6. WOLFF, Manuel - WIECHMANN, Thorsten. Urban Growth and Decline: Europe’s Shrinking Cities in a Comparative Perspective 1990–2010. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 0969-7764, 2018, vol. 25, no. 2, p. 123-139.
  článok

  článok

 7. RACO, Mike. Critical Urban Cosmopolitanism and the Governance of Urban Diversity in European Cities. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 1461-7145, 2018, vol. 25, no. 1, pp. 8-16.
  článok

  článok

 8. KOZELSKÝ, Tomáš. Adaptace: trendy konverzie hibernujících městských celků. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 2, s. 1-14.
  článok

  článok

 9. KORTELAINEN, Jarmo - KOEPPEN, Bernhard. The EU-Quarter As a Political Place: Investigating Fluid Assemblages in EU Policy Making. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 1461-7145, 2018, vol. 25, no. 1, pp. 40-53.
  článok

  článok

 10. WARD, Kevin. Policy Mobilities, Politics and Place: The Making of Financial Urban Futures. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 1461-7145, 2018, vol. 25, no. 3, pp. 266-283.
  článok

  článok