Výsledky vyhľadávania

 1. SÍBERT, Adam. Vplyv lokálnych charakteristík na ceny bytov v meste : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2017. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. JANUBOVÁ, Barbora. Economic and environmental vulnerability of Haiti. In Globaľni ta nacionaľni problemi ekonomiki. - Mikolaiv : Mikolaivskij nacionaľnij universitet imeni V.O. Suchomlinskogo, 2016. ISSN 2413-3965, 2016, no. 14, pp. 692-696 online.
  článok

  článok

 3. BACULÁKOVÁ, Kristína. Application of creative ecology theory to concepts of smart and sustainable city as possible solution to urban development problems – case of Riga. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Environmental Management and Tourism. - Craiova : ASERS Publishing. ISSN 2068-7729, 2016, vol. 7, no. 4, pp. 594-600 online.
  článok

  článok

 4. Globalization and the city : two connected phenomena in past and present. Andreas Exenberger, Philipp Luis Strobl, Günter Bischof, James Mokhiber (eds.). 1st ed. Innsbruck : Innsbruck university press, 2013. 221 s. [13,28 AH]. ISBN 978-3-902811-96-7.
 5. LACKO, Ján et al. Innovating multidimensional urban visions. In Cities for everyone : liveable, healthy, prosperous, promising vision or unrealistic fantasy? - Vienna : CORP - Competence Center of Urban and regional Planning, 2010. ISBN 978-39502139-9-7, s. 353-361.
  článok

  článok

 6. VLČKOVÁ, Viera - IVANIČKOVÁ, Alžbeta. Obyvateľstvo a urbánna dimenzia formovania ľudského kapitálu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 164 s. [9,884 AH]. VEGA 1/4643/07. ISBN 978-80-225-2852-8. [Počet ex. : 6, z toho voľných 2, prezenčne 3]
 7. MOJŽIŠ, Miroslav. UN-HABITAT (Program OSN pre ľudské sídla) : podpora udržateľného sídelného rozvoja a adekvátneho bývania pre všetkých. In Medzinárodné vzťahy 2007 : energetická politika EÚ a boj proti klimatickým zmenám. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2576-3, s. 498-503.
  článok

  článok

 8. BUČEK, Milan. Dušan Slimák - systémový mysliteľ a vizionár. In Region direct : medzinárodný vedecký časopis = the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2008. ISSN 1337-8473, 2008, roč. 1, č. 1, s. 108.
  článok

  článok

 9. FILO, Peter - SLUKOVÁ, Mária. Vilia-nové funkcie obcí na Slovensku s príkladmi z praxe. In 2. medzinárodná konferencia Technológie opráv a údržby stavieb: zborník prednášok, 14.-15. február 2008, Žilina. - Žilina : Krupa print, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-969681-6-9, s. 8-11. VEGA 1/2636/05 "Rozvoj podmienok inovácie marketingových a obchodných činností podnikov po vstupe SR do EÚ".
  článok

  článok

 10. NOVACKÁ, Ľudmila et al. International tourism : selected chapters. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 189 s. ISBN 978-80-225-2312-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 3]