Výsledky vyhľadávania

 1. European Urban and Regional Studies [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, 2017-, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Index Copernicus. London : Sage Publications Ltd. 4x ročne. Dostupné na : <http://journals.sagepub.com/loi/eura> ISSN 1461-7145.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. - Registrovaný: Current Contents Connect. Oxford : Oxford University Press. 3x ročne. ISSN 1752-1378. Dostupné na : https://academic.oup.com/cjres
  časopis

  časopis

 3. Acta Universitatis Carolinae : Environmentalica. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. 1x ročne. ISSN 0862-6529
  časopis

  časopis

 4. Územní plánování a urbanismus. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Terplan. 6x ročne
  časopis

  časopis

 5. Sage urban studies abstracts. London : SAGE. Štvrťročník. ISSN 0090-5747
  časopis

  časopis

 6. Journal of Planning Literature. - Registrovaný: Current Contents Connect. London : SAGE. 6x ročne. ISSN 0885-4122. Dostupné na : https://journals.sagepub.com/home/jpl
  časopis

  časopis