Výsledky vyhľadávania

 1. LAJTKEPOVÁ, Eva. Wage Distribution in the Czech Republic from the Perspective of Minimum Wage Growth. In Economics and Business Management in the 21st Century. International Scientific Conference. Economics and Business Management in the 21st Century : Proceedings from the 4th International Scientific Conference, 28th– 29th November, 2018, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4279-0, s. 102-110.
  článok

  článok

 2. MALIČKÁ, Lenka - MARTINKOVÁ, Slavomíra. Fiscal Decentralization Determinants: Analysis of the EU Countries´ Clustered Sample in Period 1995-2015. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 2, pp. 157-171.
  článok

  článok

 3. JENČOVÁ, Sylvia - LITAVCOVÁ, Eva - VAŠANIČOVÁ, Petra. Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 4, s. 1-10.
  článok

  článok

 4. GARAJ, Patrik. Tí, čo menia spoločnosť dátami. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 17. novembra 2016, roč. 26, č. 46, s. 16-18.
  článok

  článok

 5. BUCHTA, Stanislav. Problémy dátových zdrojov pri analýzach pracovných síl v poľnohospodárstve. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 4, s. 35-44 online.
  článok

  článok

 6. POSPÍŠILOVÁ, Lucie - NOVÁK, Jakub. Mobile phone location data: new challenges for geodemographic research. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 4, pp. 320-337. GA16-20991S.
  článok

  článok

 7. PODPIEROVÁ, Anna. Register-based statistics in the Netherlands. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 4, p. 349.
  článok

  článok

 8. ARLTOVÁ, Markéta - PLAČEK, Jan - SMRČKA, Luboš. Parametry insolvenčních řízení ve vyspělých zemích a jejich závislost na výkonnosti ekonomiky. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015. ISSN 1802-8934, 2015, č. 2, s. 1-22.
  článok

  článok

 9. CÁR, Mikuláš. Otázky posudzovania nadhodnotenia cien bývania. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. ISSN 1210-1095, 2015, roč. 25, č. 1, s. 5-19. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0196422/Slovenska_statistika_a_demografia_1_2015.pdf>
  článok

  článok

 10. ŠPROCHA, Branislav. Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. ISSN 1210-1095, 2015, roč. 25, č. 1, s. 45-57. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0196422/Slovenska_statistika_a_demografia_1_2015.pdf>
  článok

  článok