Výsledky vyhľadávania

 1. MALIČKÁ, Lenka - MARTINKOVÁ, Slavomíra. Fiscal Decentralization Determinants: Analysis of the EU Countries´ Clustered Sample in Period 1995-2015. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 2, pp. 157-171.
  článok

  článok

 2. JENČOVÁ, Sylvia - LITAVCOVÁ, Eva - VAŠANIČOVÁ, Petra. Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 4, s. 1-10.
  článok

  článok

 3. GARAJ, Patrik. Tí, čo menia spoločnosť dátami. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 17. novembra 2016, roč. 26, č. 46, s. 16-18.
  článok

  článok

 4. BUCHTA, Stanislav. Problémy dátových zdrojov pri analýzach pracovných síl v poľnohospodárstve. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 4, s. 35-44 online.
  článok

  článok

 5. PODPIEROVÁ, Anna. Register-based statistics in the Netherlands. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 4, p. 349.
  článok

  článok

 6. POSPÍŠILOVÁ, Lucie - NOVÁK, Jakub. Mobile phone location data: new challenges for geodemographic research. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 4, pp. 320-337. GA16-20991S.
  článok

  článok

 7. ŠPROCHA, Branislav. Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. ISSN 1210-1095, 2015, roč. 25, č. 1, s. 45-57. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0196422/Slovenska_statistika_a_demografia_1_2015.pdf>
  článok

  článok

 8. CÁR, Mikuláš. Otázky posudzovania nadhodnotenia cien bývania. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. ISSN 1210-1095, 2015, roč. 25, č. 1, s. 5-19. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0196422/Slovenska_statistika_a_demografia_1_2015.pdf>
  článok

  článok

 9. ARLTOVÁ, Markéta - PLAČEK, Jan - SMRČKA, Luboš. Parametry insolvenčních řízení ve vyspělých zemích a jejich závislost na výkonnosti ekonomiky. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015. ISSN 1802-8934, 2015, č. 2, s. 1-22.
  článok

  článok

 10. BARLÁK, Ján. Predikcia úmrtnosti na Slovensku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, Jún 2014, roč. 22, č. 6, s. 18-23.
  článok

  článok