Výsledky vyhľadávania

 1. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2018 [elektronický zdroj]. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. CD-ROM 669 s. ISBN 978-80-224-1700-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. EU reference scenario 2016 : energy, transport and GHG emissions : trends to 2050 [elektronický zdroj]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. online [217 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2833/001137> ISBN 978-92-79-52374-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. IMD world competitiveness yearbook 2014 [elektronický zdroj]. Lausanne : IMD World Competitiveness Center, 2014. CD-ROM [559 s.]. ISBN 978-2-9700514-8-0. ISSN 1026-2628. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Register ekonomických subjektov SR 1995, 2001, 2010 : zdroj: databáza Štatistického úradu SR [elektronický zdroj]. Bratislava : INFOSTAT, 2013. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. IMD world competitiveness yearbook 2012 [elektronický zdroj]. Lausanne : IMD World Competitiveness Center, 2012. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Statistická ročenka České republiky 2012 [elektronický zdroj]. Praha : Český statistický úřad, 2012. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. IMD world competitiveness yearbook 2011 [elektronický zdroj]. Lausanne : IMD World Competitiveness Center, 2011. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-8121-041-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Register organizácií SR 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : INFOSTAT, 2010. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Veľkostné skupiny obcí Slovenska v číslach 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-8121-037-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha