Výsledky vyhľadávania

 1. HURBÁNKOVÁ, Ľubica - SIVAŠOVÁ, Daniela. Hospodárska štatistika I. Recenzenti: Mária Vojtková, Mikuláš Cár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 140 s. [7,21 AH]. ISBN 978-80-225-4504-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]

 2. RICHNÁK, Patrik - PORUBANOVÁ, Klaudia. Modern Trends in Business Logistics : Corporate Logistics in the 21st Century. Reviewers: Andrej Dupaľ, Peter Markovič ... [et al.]. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 133 s. [8,02 AH]. I-18-102-00. ISBN 978-80-7598-183-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 3. HLAVOVÁ, Natália. Nerastné suroviny a rozvoj v subsaharskej Afrike : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2017. 161 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. GAJDOVÁ, Denisa. Existence and possibilities for creation of tourism clusters in individual regions of Slovakia. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 329-339 CD-ROM. VEGA 1/0857/16, VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok


 5. JOKSIMOVIĆ, D. et al. Some aspects of the application of Benford’s law in the analysis of the data set anomalies. In Knowledge discovery in cyberspace : statistical analysis and predictive modeling. - New York : Nova Science Publishers, 2017. ISBN 978-1-53610-570-4, pp. 85-120 online [2,50 AH].
  článok

  článok


 6. HUDEC, Miroslav. Disseminating statistical data by short quantified sentences of natural languages. In New techniques and technologies for statistics 2017 [NTTS]. increasing data relevance for all : international biennial scientific conference. New techniques and technologies for statistics 2017 [NTTS] : increasing data relevance for all : [proceedings of international biennial scientific conference] : 14-16 March 2017, Brussels. - [Brussels] : [Eurostat], 2017, pp. 1-4.
  článok

  článok


 7. KOTLEBOVÁ, Eva et al. Štatistika pre bakalárov v praxi. Recenzenti: Erik Šoltés, Mikuláš Cár. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 316 s. [19,15 AH]. ISBN 978-80-225-4366-8. [Počet ex. : 13, z toho voľných 0, prezenčne 5]

 8. STANKOVIČOVÁ, Iveta - IVANČÍKOVÁ, Ľudmila - VLAČUHA, Róbert. The Use of longitudinal data from the EU SILC in monitoring the employment strategy. In 9th International days of statistics and economics. Conference. The 9th International days of statistics and economics : conference proceedings : September 10-12, 2015 Prague, Czech Republic. - [Slany, Czech Republic : Melandrium], 2015. ISBN 978-80-87990-06-3, s. 1466-1475.
  článok

  článok


 9. ČERNĚNKO, Tomáš et al. Slovakia: a country study. In Prosperitas - journal of the Budapest business school. - Budapest : Budapest business school, 2015. ISSN 2064-759X, 2015, vol. 2, no. 1, pp. 162-178.
  článok

  článok


 10. DEÁKOVÁ, Stanislava. Diagnostika stavebného priemyslu. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 44-50 CD-ROM. VEGA 1/0844/15.
  článok

  článok