Výsledky vyhľadávania

  1. PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky. Praha : GRADA Publishing, 2016. 319 s. ISBN 978-80-247-5699-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements. Action 2: 2015 final report. Paris : OECD, 2015. 454 s. OECD/G20 base erosion and profit shifting project. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/neutralising-the-effects-of-hybrid-mismatch-arrangements-action-2-2015-final-report_9789264241138-en> ISBN 978-92-64-24108-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. STUCHLÍKOVÁ, Helena - KOMRSKOVÁ, Sofia. Zdaňování neziskových organizací : s příklady z praxe 2009. 7. aktualiz. vyd. Olomouc : ANAG, 2009. 309 s. Daně. ISBN 978-80-7263-510-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  4. KINCL, Michael. Veřejná podpora v Evropské unii. Praha : RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2004. 145 s. ISBN 80-7273-097-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. PAULIČKOVÁ, Alena. Daňové účtovníctvo v praxi. Bratislava : EUROUNION, 2003. 167 s. ISBN 80-88984-45-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

  6. VAJDA, Eduard. Paušálna daň : komentár, príklady, daňové priznania. Bratislava : Petrus, 2001. 96 s. ISBN 80-88939-13-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  7. The Tax/benefit position of employees 1997. Paris : OECD, 1999. 379 s. ISBN 92-64-05833-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  8. TKACZ-RUTKOWSKA, Maria. [Zaliczki na podatek po reformie ubezpieczen] : [zwolnienia przedmiotowe : skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne, ... : przyklady]. Warszawa : INFOR, 1999. 99 s. Poradnik Prawny 15, Ubezpieczenia. ISBN 83-87936-64-2. ISSN 1230-2864. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  9. CZEPIELIK, Dariusz - KOLANOWSKI, Tomasz. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych : komentarz - orzecznictwo aktualne przepisy : stan prawny na dzien 1 wrzesnia 1999 r. Bydgoszcz : BRANTA, 1999. 239 s. ISBN 83-86605-51-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]

  10. ZDZIENNICKA-KACZOCHA, Grazyna. Zatrudnianie osób niepelnosprawnych : ulgi podatkowe dla pracodawców i osób niepelnosprawnych ... : renty z tytulu niezdolnosci do pracy : Stan prawny na dzien 1 sierpnia 1999 r. Skierniewice : Wydawnictwo Sigma, 1999. 157 s. ISBN 83-86145-65-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]