Výsledky vyhľadávania

 1. BOHDALOVÁ, Mária - PAŽICKÝ, Martin. Dynamics of Household Savings and Consumption in the Euro Area. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 7, s. 679-697.
  článok

  článok

 2. VRAVEC, Ján. Analýza úverovej zaťaženosti domácností na Slovensku. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-9.
  článok

  článok

 3. CUPÁK, Andrej - STRACHOTOVÁ, Anna. Výsledky druhej vlny zisťovania finančnej situácie a spotreby domácností. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, November 2015, roč. 23, č. 9, s. 2-6.
  článok

  článok

 4. KUNERT, Jakub. Böhmische Sparkasse /Česká spořitelna v prvním roce činnosti. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 12, s. 22-27.
  článok

  článok

 5. ONDRUŠ, Vitězslav. Accounting for wealth in the Czech republic. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2015. ISSN 0322-788X, 2015, vol. 95, no. 1, s. 4-18. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200454/32019715q1.pdf>
  článok

  článok

 6. PITOŇÁKOVÁ, Renáta. Determinants of household saving: evidence from Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 8, s. 837-852. APVV-14-0020.
  článok

  článok

 7. BARTÁNUSOVÁ, Milada. Analýza únikov spotrebných daní v Slovenskej republike. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2014. ISSN 1337-4990, 2014, roč. 8, č. 1, s. 79-88. VEGA 1/0174/11, VEGA 1/0210/13.
  článok

  článok

 8. DRAHOVSKÝ, Ľubomír. Obchod v roku 2012: vzostupy, stabilita i pády. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2013. ISSN 1805-0549, Január/Február 2013, roč. 3, č. 9, s. 18-19.
  článok

  článok

 9. DUJSÍK, Peter. Zodpovednosť áno, spokojnosť nie : sporiť sporíme, no nepáči sa nám výška úspor. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, marec 2012, roč. 13, č. 3, s. 18.
  článok

  článok

 10. RYCHTÁRIK, Štefan. Finančné aktíva a pasíva slovenských domácností. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2012. ISSN 1335-0900, Február 2012, roč. 20, č. 2, s. 2-7.
  článok

  článok