Výsledky vyhľadávania

 1. BUJŇÁK, Vincent. Osobitná ochrana poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v pracovných vzťahoch. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 2, s. 98-118.
  článok

  článok

 2. BALOG, Boris. Legislatívne pravidlá a ich ochrana. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 5, s. 343-356.
  článok

  článok

 3. MAZÁK, Ján - JÁNOŠÍKOVÁ, Martina. O organizácii, riadení a rozhodovaní Ústavného súdu SR. Kritické poznámky k novému zákonu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 1, s. 44-55.
  článok

  článok

 4. MAZÁK, Ján - JÁNOŠÍKOVÁ, Martina. Konania o ochrane ústavnosti pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Kritické poznámky k novému zákonu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 3, s. 183-203.
  článok

  článok

 5. TICHÝ, Miroslav. Zákaz detskej práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 10, s. 40-41.
  článok

  článok

 6. MAZÁK, Ján - JÁNOŠÍKOVÁ, Martina. Všeobecné ustanovenia o konaní pred Ústavným súdom. Kritické poznámky k novému zákonu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 2, s. 97-113.
  článok

  článok

 7. BARANCOVÁ, Helena. Ochrana slabšej strany v pracovnom práve. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2019. ISSN 1339-5467, 2019, roč. 7, č. 1, s. 19-46.
  článok

  článok

 8. OROSZ, Ladislav. Efektívne ústavné súdnictvo ako ústavou chránená hodnota. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISSN 1339-3995, 2019, roč. 7, č. 1, s. 4-20.
  článok

  článok

 9. KALJA, Monika. Referendum o predčasných parlamentných voľbách v podmienkach Slovenskej republiky. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISSN 1339-3995, 2019, roč. 7, č. 1, s. 21-29.
  článok

  článok

 10. KUKLIŠ, Peter. Constitutional Basis of Public Administration : (Selected Problems). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, special issue, s. 72-87.
  článok

  článok