Výsledky vyhľadávania

 1. KUCHARČÍK, Rudolf. Political and Ideological Sources of the Position of President in French Fifth Republic. In Naukovyj visnyk Užgorodsʹkogo nacionalʹnogo universytetu : Serija: Mižnarodni vidnosyny. - Uzhhorod : Uzhhorod National University. ISSN 2413-9971, 2019, vypusk 5, s. 125-130.
  článok

  článok

 2. FUTÓ, Gilbert. Interpretácia štvrtého dodatku ústavy Spojených štátov amerických v oblasti monitorovacích prostriedkov. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 274-282 online.
  článok

  článok

 3. FUTÓ, Gilbert. Teórie pôvodného významu štvrtého dodatku ústavy Spojených štátov amerických. - Registrovaný: Web of Science. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISSN 1335-2741, 2019, roč. 22, č. 1, s. 229-249 online.
  článok

  článok

 4. FUTÓ, Gilbert. Ex post facto klauzuly ústavy Spojených štátov amerických po konci občianskej vojny. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 186-194 online.
  článok

  článok

 5. FUTÓ, Gilbert. Teórie ústavnej zmeny v Spojených štátoch amerických. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 110-118 online.
  článok

  článok

 6. FUTÓ, Gilbert. Skúmanie ústavnosti odobratia a analýzy vzorky DNA zatknutým osobám v USA. In Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR. ISSN 1335-6461, 2018, roč. 70, č. 6-7, s. 810-823.
  článok

  článok

 7. FUTÓ, Gilbert. Skúmanie ústavnosti odobratia a analýzy vzorky DNA zatknutým osobám v USA. In Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR. ISSN 1335-6461, 2018, roč. 70, č. 8-9, s. 970-984.
  článok

  článok

 8. ŠKVRNDA, František. Svet viac ako štvrťstoročie bez ZSSR (3). In Slovo - online verzia. - Bratislava : Klub Nového slova, 2017. ISSN 1336-2984, 18.9.2017, s. [1-4] online.
  článok

  článok

 9. FUTÓ, Gilbert. Právomoc prezidenta Spojených štátov amerických uznávať zahraničné vlády a štáty. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 137-145 online.
  článok

  článok

 10. FUTÓ, Gilbert. Prvé interpretácie ex post facto klauzúl ústavy Spojených štátov amerických. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 2, s. 27-38 online.
  článok

  článok