Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj. Dlhodobé pôžičky z pohľadu dane z príjmov v roku 2019. In Daňový tip : newsletter aktualít daňového poradenstva. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1335-2822, 13. február 2019, roč. 23, č. 3, s. 2-6.
  článok

  článok

 2. NOVÁK, Marcel. Inflation in the V4 Countries. In ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems : Book of Abstracts from 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance, 4 and 5 April 2019, Grandhotel****, (Starý Smokovec, Slovak Republic). - Bratislava : Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4608-9, s. 23 online.
  článok

  článok

 3. NOVÁK, Marcel. Finančná gramotnosť vybranej zložky populácie v SR. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 239-249 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 4. KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana. Proticyklický kapitálový vankúš ako nástroj makroprudenciálnej politiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-13 online. VEGA 1/0693/17, KEGA 030EU-4/2017.
  článok

  článok

 5. TUMPACH, Miloš - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Problems in Accounting for Borrowing Costs in Accordance with the IAS 23. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 154-158. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 6. KOVÁČ, Stanislav - FRASCH, Alexander - PALUŠKOVÁ, Hana. Analýza monetárneho transmisného mechanizmu na Slovensku. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 80-89 CD-ROM. VEGA 1/0248/17, I-19-103-00.
  článok

  článok

 7. HARUMOVÁ, Anna. Znalci možno konečne prestanú bezúročne úverovať štát. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2018. ISSN 1335-4418, 15.3.2018, [1-2] online. Dostupné na : <https://harumova.blog.sme.sk/c/479386/znalci-mozno-konecne-prestanu-bezurocne-uverovat-stat.html>
  článok

  článok

 8. LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Manažérske rozhodovanie v období úverovej nespôsobilosti podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 705-714 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 9. KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana. Macroeconomic Determinants of Non-Performing Loans in the Slovak Banking Sector. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, s. 247-255. VEGA 1/0693/17.
  článok

  článok

 10. BELANOVÁ, Katarína. Access to Debt Financing for SMEs in Slovakia. In Journal Association 1901 Sepike. - Frankfurt : Association 1901 SEPIKE. ISSN 2372-7438, 2018, no. 19, pp. 77-81.
  článok

  článok