Výsledky vyhľadávania

 1. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse. - Spracovaný v EKO-INDEX. Frankfurt am Main : Fritz Knapp Verlag. 2x mesačne. ISSN 0341-4019. Dostupné na : http://www.kreditwesen.de
  časopis

  časopis

 2. Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: ABI Inform, Registrovaný: EconLit, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd. 6x ročne. Dostupné na : <http://journal.fsv.cuni.cz/> ISSN 2464-7683.
  časopis

  časopis

 3. Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd. 6x ročne. ISSN 0015-1920. Dostupné na : http://journal.fsv.cuni.cz/
  časopis

  časopis

 4. Journal of Money, Credit and Banking. - Registrovaný: Current Contents Connect. Columbus : Ohio State University Press. 4x ročne. ISSN 0022-2879. Dostupné na : https://muse.jhu.edu/journal/123
  časopis

  časopis

 5. Výběr informací. - spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Státní banka Československá. Bez periodicity
  časopis

  časopis