Výsledky vyhľadávania

 1. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Exportné úverové agentúry a zadlženosť rozvojových krajín v rámci geopolitických zmien. In Nové výzvy a súčasné problémy presadzovania zahraničnoobchodných záujmov EÚ ovplyvnené geopolitickými zmenami : (s implikáciami na ekonomiku SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4664-5, s. 69-79 online.
  článok

  článok

 2. LENTNER, Csaba - NAGY, Ladislav. Nadmerná zadlženosť vo svete a problematika úverovania v cudzích menách v maďarskej ekonomike. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 300-309 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. MALACKÁ, Viera. Opatrenia ECB na podporu úverovania a likvidity na peňažnom trhu eurozóny počas globálnej krízy. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2015. ISSN 1336-5711, 2015, č. 4, s. 1-16 online.
  článok

  článok

 4. LUDWIG, Sven. Wirtschaftliches Eigenkapital und die Bedeutung für die Fremdkapitalfinanzierung. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-7] CD-ROM.
  článok

  článok

 5. JANČÍKOVÁ, Eva - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra. New Trends in Financing Small and Medium Enterprises in the EU. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 11, pp. 87-95.
  článok

  článok

 6. BELANOVÁ, Katarína. Loan Financing to Small and Medium - Sized Enterprises in Slovakia. In The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries. International conference on currency, banking and international finance. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries : conference proceedings : 8th international conference on currency, banking and international finance : 10 and 11 september 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3926-5, s. [1-14]. VEGA 1/0913/14.
  článok

  článok

 7. BELANOVÁ, Katarína. Impact of the Financial Crisis on the Loan - Financing of SMEs in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 7th international scientific conference : 8th - 9th september 2014, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3631-7, s. 26-32. VEGA 1/0913/14.
  článok

  článok

 8. VAVROVÁ, Katarína. Manažment úverového rizika banky a vplyv na dostupnosť úverových zdrojov pre podniky : dizertačná práca. Škol. Peter Markovič. Bratislava, 2010. 204 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. MELICHERÍKOVÁ, Zuzana. Hodnotenie efektívnosti manažmentu pohľadávok. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7574, 2008, č. 8, s. 459-464.
  článok

  článok

 10. GERTLER, Ľubomíra. K problematike merania úverového rizika na príklade dlhopisového portfólia. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Nové Zámky : Secos, 2006. ISSN 1336-1732, marec 2006, roč. 5, č. 1, s. 31-35.
  článok

  článok