Výsledky vyhľadávania

 1. KOREC, Pavol - POPJAKOVÁ, Dagmar. Priemysel v Nitre: globálny, národný a regionálny kontext. Recenzovali: Ema Mišúnová, Marián Kulla. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. 210 s. VEGA 1/0745/16. ISBN 978-80-223-4829-4.
  kniha

  kniha

 2. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 663 s. ISBN 978-80-224-1792-1.
  kniha

  kniha

 3. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. CD-ROM 663 s. ISBN 978-80-224-1792-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris : OECD, 2019. 304 s. PISA. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-assessment-and-analytical-framework_b25efab8-en> ISBN 978-92-64-94031-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. University-Industry Collaboration : New Evidence and Policy Options. Paris : OECD, 2019. 116 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/university-industry-collaboration_e9c1e648-en> ISBN 978-92-64-63734-4.
  kniha

  kniha

 6. GUERRIERO, Sonia - K. KUHL, Patricia. Developing Minds in the Digital Age : Towards a Science of Learning for 21st Century Education. Paris : OECD, 2019. 252 s. Educational Research and Innovation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/developing-minds-in-the-digital-age_562a8659-en> ISBN 978-92-64-69755-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. The Space Economy in Figures : How Space Contributes to the Global Economy. Paris : OECD, 2019. 191 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-space-economy-in-figures_c5996201-en> ISBN 978-92-64-69654-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. BAHCALL, Safi. Loonshots : How to Nurture the Crazy Ideas That Win Wars, Cure Diseases, and Transform Industries. New York : St. Martin's Press, 2019. 349 s. ISBN 978-1-250-18596-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Knižničná a informačná veda XXVIII. Zostavovateľka: Jela Steinerová. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2019. 166 s. Universitas Comeniana. ISBN 978-80-223-4769-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Rethinking Innovation for a Sustainable Ocean Economy. Paris : OECD, 2019. 186 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/rethinking-innovation-for-a-sustainable-ocean-economy_9789264311053-en> ISBN 978-92-64-31104-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]