Výsledky vyhľadávania

 1. Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní. 2x ročne. ISSN 2533-4387. Dostupné na : www.vsfs.cz/pravo
  časopis

  časopis

 2. Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2x ročne. Dostupné na : <https://sic.pravo.upjs.sk/> ISSN 1339-3995.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. European Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Azores : European Scientific Institute and University of the Azores. 36x ročne. Dostupné na : <http://eujournal.org/index.php/esj/index> ISSN 1857-7431.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. Economist. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. London : The Economist Newspaper. 51x ročne. ISSN 0013-0613. Dostupné na : http://www.economist.com
  časopis

  časopis

 5. Science & military. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. 2x ročne. ISSN 1336-8885. Dostupné na : http://sm.aos.sk/index.php/en/
  časopis

  časopis

 6. Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : SON MEDIA. 8x ročne. ISSN 1336-9857. Dostupné na : www.priemysel.info
  časopis

  časopis

 7. Deutschland edition : Ideen, Positionen, Debatten. Frankfurt am Main : Frankfurter Societäts-Druckerei. vychádza nepravidelne. ISSN 1617-9552. Dostupné na : http://www.deutschland.de
  časopis

  časopis

 8. 8.Quark

  Quark : magazín o vede a technike. 12x ročne. ISSN 1335-4000
  časopis

  časopis

 9. AD ALTA : journal of interdisciplinary research [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: ERIH PLUS. Hradec Králové : MAGNANIMITAS. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.magnanimitas.cz/ad-alta-archive> ISSN 2464-6733.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 10. Teorie vědy : časopis pro mezioborová zkoumání vědy. Praha : Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR. 2x ročne. ISSN 1210-0250. Dostupné na : http://teorievedy.flu.cas.cz
  časopis

  časopis