Výsledky vyhľadávania

  1. BALOGHOVÁ, Nikoleta. Reverse Acquisitions and Steps How to Detect Them. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 9-14. I-20-103-00.
    článok

    článok