Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 23  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006946 xpca^"
 1. PROFANT, Tomáš Imrich. The Desire for Equality: The Function of the Participation and Partnership Discourses in Development. In 26. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 26. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2023. ISBN 978-80-280-0311-1, s. 433-439.
  článok

  článok

 2. KAPIDŽIĆ, Damir - JANUŠAUSKIENĖ, Diana - CSÁNYI, Peter. Diverging or Converging Trajectories? Assessing Differences in the Internationalisation of Political Science within Central and Eastern Europe. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In European Political Science. - Basingstoke : Palgrave Macmillan. ISSN 1680-4333, 2022, vol. 21, no. 4, pp. [1-16] online.
  článok

  článok

 3. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - DARMO, Ľubomír. Assessment of the Impact of Research: Challenges and Perspectives. In Assessing the Impact and the Quality of Research: Manual and Selected Practice. - Bratislava : GUPRESS, 2020. ISBN 978-80-970913-9-2, s. 30-41. REPESEA 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP.
  článok

  článok

 4. KARAS, Martin. Obsahová analýza ako výskumná metóda v spoločenských vedách. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 184-188.
  článok

  článok

 5. VONGREJ, Marián. Arrow as a Symbol of (Social) Business Model – Introduction to Its Holistic Approach in the Areas of Movie, Music, Literature and Art. In Problemy semantyky slova, rečennja ta tekstu : [zbirnyk]. - Kyjiv : Kyjivskyj nacionaľnyj lingvistyčnyj universytet, 2017. ISSN 2521-1218, s. 29-33. VEGA 1/0367/17. 1/0367/17, VEGA, Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie.
  článok

  článok

 6. AUGUSTÍN, Michael. Francúzsky sociológ: Európa potrebuje znovu poznať, čo je to nádej. In Pravda. - Bratislava : OurMedia SR. ISSN 1335-4051, 10. marca 2016, roč. 26, č. 54, s. 16-18. Dostupné na : <https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/386219-europa-potrebuje-znovu-poznat-co-je-to-nadej/>
  článok

  článok

 7. GÁL, Tomáš - ČIČKOVÁ, Zuzana. Aplikácie teórie hier v spoločenských vedách. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4084-1, s. [1-5] [CD-ROM]. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok

 8. ONDREJKOVÁ, Anna. Príprava a realizácia empirického výskumu v oblasti spoločenských vied. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-8] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. VONGREJ, Marián. Vzájomné prepojenie prírodných a spoločenských vied: stručné porovnanie výrobného podniku a bunky. In Modern Problems of Management: economics, education, health care and pharmacy. international scientific conference. Modern Problems of Management: economics, education, health care and pharmacy : conference proceedings of the 3rd international scientific conference: Opole, November 19-21,2015. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2015. ISBN 978-83-62683-69-7, s. 37-38.
  článok

  článok

 10. ČIDEROVÁ, Denisa. [Géoéconomie-géopolitique 2015. Images économiques du monde]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 3, s. 410-411. Recenzia na: Géoéconomie-géopolitique 2015. Images économiques du monde / Bost, F. – Carroue. L. – Colin, S. - Paris : Armand Colin, 2014. - ISBN 978-2-200-29303-1.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.