Výsledky vyhľadávania

 1. Trends Shaping Education 2019. Paris : OECD, 2019. 105 s. Trends Shaping Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/trends-shaping-education-2019_trends_edu-2019-en> ISBN 978-92-64-30837-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. OECD Labour Force Statistics 2017 : 2007-2016. Paris : OECD, 2018. 157 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-labour-force-statistics-2017_oecd_lfs-2017-en> ISBN 978-92-64-28701-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Population and Households of Japan 2015 : Overview of the Results of the 2015 Population Census. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2018. 85 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Štruktúra miezd v SR v roku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 155 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-628-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Štatistika v súvislostiach : hlavné trendy populačného vývoja v SR v roku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 125 s. Demografia a sociálna štatistika, 2018. ISBN 978-80-8121-670-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Settling in 2018 : Indicators of Immigrant Integration. Paris : OECD ; Brussels : European Union, 2018. 306 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/indicators-of-immigrant-integration-2018_9789264307216-en> ISBN 978-92-64-30720-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Štruktúra miezd v SR 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 147 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-561-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Štatistika v súvislostiach : hlavné trendy populačného vývoja v SR v roku 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 45 s. Demografia a sociálna štatistika, jún 2017. ISBN 978-80-8121-605-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Preventing Ageing Unequally. Paris : OECD, 2017. 253 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/preventing-ageing-unequally_9789264279087-en> ISBN 978-92-64-27907-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Základné ukazovatele za dovolenkové a služobné cesty za rok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 29 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-570-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha