Výsledky vyhľadávania

 1. HORÁČKOVÁ, Alena et al. Cvičná firma : praktikum. Lektorovali: Oľga Ďuricová, Peter Országh. 5. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. [152 s.] [7,6 AH]. ISBN 978-80-10-03615-8.
 2. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Komunikácia podniku prostredníctvom sociálnych sietí za účelom budovania značky zamestnávateľa. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. : konfereční sborník vědeckých prací, Uhreské Hradište 2018. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2018. ISBN 978-80-906993-0-4, s. 164-174 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 3. HORÁČKOVÁ, Alena et al. Cvičná firma : praktikum. Lektorovali: Oľga Ďuricová, Peter Országh. 4. uprav. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2017. 152 s. [7,6 AH]. ISBN 978-80-10-03111-5.
 4. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Podpora predaja potravin v krajinach EÚ a na Slovensku. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : biopotraviny. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 27-58 [32,25 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 5. HORÁČKOVÁ, Alena et al. Cvičná firma : praktikum. Lektorovali Oľga Ďuricová, Peter Országh. 3. uprav. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 2013. 152 s. [7,6 AH]. ISBN 978-80-10-02522-0.
 6. CHMELÁROVÁ MARKOVÁ, Hana. Der Ingeborg-Bachmann-Preis im medialen Zeitalter. In Germanistische Studien in der Slowakei : Beiträge zur Doktorandenkonferenz in Bratislava 2011. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2013. ISBN 978-3-631-63321-2, s. 59-68.
  článok

  článok

 7. Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania. Medzinárodná vedecká internetová vidoekonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov. Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania : recenzovaný zborník [abstraktov] z I. medzinárodnej vedeckej internetovej vidoekonferencie vedeckých pracovníkov a doktorandov konanej pod záštitou Rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dekana FHI prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. Zostavili Gabriela Kristová, Janette Brixová, Ján Pittner, Peter Schmidt, Marián Šedivý. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. [8] s. ISBN 978-80-225-3314-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. SCHMIDT, Peter. Virtuálny veľtrh. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3312-6, s. [1-6].
  článok

  článok

 9. Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania. Medzinárodná vedecká internetová vidoekonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov. Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania : [zborník príspevkov] z I. medzinárodnej vedeckej internetovej vidoekonferencie vedeckých pracovníkov a doktorandov : 8. - 9. novembra 2011, virtuálne EU Bratislava [elektronický zdroj]. Spracovali Marián Šedivý, Ján Pittner. Bratislava : [Katedra aplikovanej informatiky FHI EU], 2011. CD-ROM [93 s.]. ISBN 978-80-225-3314-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. SCHMIDT, Peter. Internetové výstavy vs. internetové veľtrhy. In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania : [zborník príspevkov] z I. medzinárodnej vedeckej internetovej vidoekonferencie vedeckých pracovníkov a doktorandov : 8. - 9. novembra 2011, virtuálne EU Bratislava. - Bratislava : [Katedra aplikovanej informatiky FHI EU], 2011. ISBN 978-80-225-3314-0, s. [1-8].
  článok

  článok