Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 94  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006974 xpca^"
 1. PETRENKO, Yuliya - BOÓR, Matej. Household Income and Financial Decision-Making Analysis in Regions of Slovakia. In International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences 2024. Abstract Book of 3nd ICENSOS 2024 : Abstract Book of 3rd International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences ICENSOS 2024. - Konya : All Sciences Academy, 2024. ISBN 978-625-6314-06-1, p. 252.
  článok

  článok

 2. PETRENKO, Yuliya - BOÓR, Matej. Household Income and Financial Decision-Making Analysis in Regions of Slovakia. In International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. - Konya : Konya Technical University. ISSN 2980-0811, 2024, vol. 8, no. 4, pp. 438-443. I-24-108-00.
  článok

  článok

 3. WINKLER, Martin. Specificities of the Legal Regulation of the Financial Intermediation in the Bank Deposit Sector in the Slovak Republic. In Law in Business of Selected Member States of the European Union. International Scientific Conference. "Law in Business of Selected Member States of the European Union" : Conference Proceedings. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2023. ISBN 978-80-245-2254-8. ISSN 2571-4082, pp. 118-130.
  článok

  článok

 4. MIHALECH, Patrik - TEPLANOVÁ, Patrícia. Ukazovatele pre riadenie rizika likvidity vo finančných inštitúciách. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 37-47. VEGA 1/0410/22.
  článok

  článok

 5. WINKLER, Martin. Právna úprava distribúcie finančných služieb v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v sektore prijímania vkladov a jej aktuálne otázky. In Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISBN 978-80-571-0589-3, s. 117-140.
  článok

  článok

 6. PODMANICKÁ, Martina. Právne a účtovné aspekty vkladu podniku ako typu kombinácie podnikov v Slovenskej republike. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 2, s. 75-85 online.
  článok

  článok

 7. TKÁČOVÁ, Daniela - MALACKÁ, Viera. Ochrana vkladov ako jeden z pilierov bankovej únie a jeden z aspektov regulácie bankovníctva. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 3, s. [1-14] online.
  článok

  článok

 8. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-10 online.
  článok

  článok

 9. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Contributions, Allowances and Subscriptions into Capital Trading Company`s Equity. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 143-147. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 10. TASÁRYOVÁ, Katarína - PAKŠIOVÁ, Renáta. Význam vlastného imania v jednotlivých typoch účtovných jednotiek. In Účetnictví veřejného sektoru - aktuální výzvy. pedagogická konference. Pedagogická konference : Účetnictví veřejného sektoru - aktuální výzvy. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019. ISBN 978-80-245-2335-4, s. 36-44. APVV-16-0602.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.