Výsledky vyhľadávania

  1. BARNES, Jeremy - BEYERSDORFF, Martin. International GAAP 2019 : Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards. Volume 3. EY International Financial Reporting Group. 1st Edition. Chichester : Wiley, 2019. S.(3401-4614) + 205 s. EY Building a Better Working World. ISBN 978-1-119-55776-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  2. BARNES, Jeremy - BEYERSDORFF, Martin. International GAAP 2019 : Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards. Volume 1. EY International Financial Reporting Group. 1st Edition. Chichester : Wiley, 2019. S.(1-1600) + 205 s. EY Building a Better Working World. ISBN 978-1-119-55776-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  3. Zákony IV/2018 : zborník úplných znení zákonov z oblasti stavebného práva a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 : stavebný zákon : katastrálny zákon : správcovia bytových domov : stavebné sporenie : stavebné výrobky : vlastníctvo bytov : autorizovaní architekti : vlastníctvo pôdy. Žilina : Poradca, 2018. 544 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  4. Corporate Governance in Lithuania. Paris : OECD, 2018. 174 s. Corporate Governance. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/corporate-governance-in-lithuania_9789264302617-en> ISBN 978-92-64-30260-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Zákony IV/2017 : zborník úplných znení zákonov z oblasti stavebného práva a súvisiacich predpisov k 1.1.2017 : stavebný zákon : katastrálny zákon : správcovia bytových domov : stavebné sporenie : stavebné výrobky : vlastníctvo bytov : autorizovaní architekti : vlastníctvo pôdy. Žilina : Poradca, 2017. 536 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Corporate governance in Latvia. Paris : OECD, 2017. 130 s. Corporate governance. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/corporate-governance-in-latvia_9789264268180-en> ISBN 978-92-64-26817-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. The governance of land use in OECD countries : policy analysis and recommendations. Paris : OECD, 2017. 204 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-governance-of-land-use-in-oecd-countries_9789264268609-en> ISBN 978-92-64-26859-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. The Core Team: The Economy : Economics for a Changing World. Oxford : Oxford University Press, 2017. 1126 s. coreecon. ISBN 978-0-19-881024-7. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  9. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2016 : (Zelená správa). Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2017. 78 s. ISBN 978-80-8058-618-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  10. Report on agriculture and food sector in the Slovak Republic for 2016 : (Green report). Bratislava : National Agricultural and Food Centre Slovakia, 2017. 78 s. ISBN 978-80-8058-619-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]