Výsledky vyhľadávania

 1. ĎURIANČIKOVÁ, Zuzana. Mediácia v oblasti duševného vlastníctva. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. ISSN 1339-5564, 2020, roč. 24, č. 2, s. 6-14.
  článok

  článok

 2. KOLEMBUS, Anton. Softvér – účtovanie. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 9, s. 69-76.
  článok

  článok

 3. KOLEMBUS, Anton. Nehmotný majetok – oceniteľné práva – účtovanie. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 10, s. 36-40.
  článok

  článok

 4. HAVIER, Jan. Výška licenčných poplatkov vo väzbe na transfer a ohodnocovanie duševného vlastníctva. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. ISSN 1339-5564, 2019, roč. 23, č. 2, s. 6-11.
  článok

  článok

 5. ŠRAMOTA, František. Absolútne dôvody zamietnutia ochrannej známky. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. ISSN 1339-5564, 2019, roč. 23, č. 3, s. 29-33. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=12480280275>
  článok

  článok

 6. SLOVÁK, Jakub. Autorské právo a šport. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. ISSN 1339-5564, 2019, roč. 23, č. 2, s. 24-26.
  článok

  článok

 7. MASTYLO, Andriy Ya. Economical Essence of the Category of Intellectual Property. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 2, s. 4-12.
  článok

  článok

 8. SLÁVIKOVÁ GERŽOVÁ, Radoslava. Princíp vyčerpania práva v práve duševného vlastníctva v Európskej únii s dôrazom na práva k dizajnom. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. ISSN 1339-5564, 2019, roč. 23, č. 3, s. 6-17. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=12480280275>
  článok

  článok

 9. REŠUTÍKOVÁ, Jana. Prediagnostika priemyselných práv. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. ISSN 1339-5564, 2019, roč. 23, č. 3, s. 25-28. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=12480280275>
  článok

  článok

 10. ŠAFROVÁ, Dominika. Sdílená ekonomika. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vědecko-odborný on-line časopis se zaměřením na nové trendy, teoretické a praktické otázky ekonómie a ekonomiky. - Vranov n. Topľou : CAESaR - Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2019. ISSN 1336-9105, 2019, roč. 14, č. 1, s. [1-5]. Dostupné na : <http://economic-spectrum.eu/sdilena-ekonomika-sharing-economy/>
  článok

  článok