Výsledky vyhľadávania

 1. KNUTSEN, Torbjørn L. A History of International Relations Theory. 3rd Edition. Manchester : Manchester University Press, 2016, 2019 Reprinted. 532 s. ISBN 978-0-7190-9581-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. MARSHALL, Tim. Rozdelený svet : [prečo žijeme v epoche múrov]. Preložil: Igor Otčenáš. 1. vydanie. Bratislava : Premedia, 2018. 247 s. Civilizácia, 7. zväzok. ISBN 978-80-8159-643-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. SHARRO, Karl. And Then God Created the Middle East and Said: Let There Be Breaking News (Karl reMarks). 1st Edition. London : SAQI, 2018. 119 s. ISBN 978-0-86356-902-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ALLISON, Graham. Osudová past : Spojené státy versus Čína a Thúkýdidovo poučení z dějin. Přeložil: Martin Pokorný. 1. vydání. Praha : PROSTOR, 2018. 535 s. Edice Globus, 1. svazek. ISBN 978-80-7260-384-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Bezpečnostné fórum 2018 : zborník vedeckých prác. Recenzenti: Pavel Nečas, Jana Lasicová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Interpolis, 2018. online 443 s. ISBN 978-80-972673-5-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Security Forum 2018. International Scientific Conference. Security Forum 2018 : Proceedings of 11th Annual International Scientific Conference, February 7th- 8th, 2018, Matej Bel University, (Banská Bystrica, Slovakia). Reviewers: Rastislav Kazanský, Branislav Kováčik ... [et al.]. 1st Edition. Banská Bystrica : Interpolis, 2018. online 206 s. ISBN 978-80-972673-6-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Dejiny národov : ako sa utvárala identita štátov. Zostavil: Peter Furtado. 1. vydanie. Bratislava : Slovart, 2018. 279 s. ISBN 978-80-556-3723-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. Republika Československá 1918-1939. Lektorovali: Robert Kvaček, Nancy M. Wingfield. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny (NLN), 2018. 1020 s. ISBN 978-80-7422-643-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ŠMIHULA, Daniel. Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť : zbierka komentárov, esejí a štúdií z rokov 2013-2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 178 s. ISBN 978-80-8168-810-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ROSER, Christoph. Faster, better, cheaper in the history of manufacturing : from the stone age to lean manufacturing and beyond. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2017. xxi, 411 s. Business & management. ISBN 978-1-4987-5630-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]