Výsledky vyhľadávania

 1. VADKERTIOVÁ, Silvia. Formy pomoci obcí v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na úrovni samosprávy. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. ISSN 1337-2955, 2019, roč. 15, č. 1, s. 22-26.
  článok

  článok

 2. TOUŠEK, Laco et al. Sociálně vyloučené lokality z pohledu sociodemografických ukazatelů. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 1805-2991, 2018, roč. 60, č. 1, s. 21-35.
  článok

  článok

 3. HUSÁK, Jakub - HUDEČKOVÁ, Helena. Utilisation of the Natural Potential of Rural Areas for Social Inclusion. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 4, pp. 149-162.
  článok

  článok

 4. POSPÍŠILOVÁ, Tereza - MARKOVÁ, Aneta. Možnosti a limity inkluzivního dobrovolnictví. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 5, s. 12-19.
  článok

  článok

 5. KUSÁ, Zuzana. Za hranicou solidarity. Obhajovanie princípu dôstojnosti pre všetkých. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 5, s. 507-541.
  článok

  článok

 6. DOLÁK, Radim - BOTLÍKOVÁ, Milena - BOTLÍK, Josef. Modelování evropské chudoby. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 182-191.
  článok

  článok

 7. HOUDEK, Petr - RYBÁKOVÁ, Nina. Impulzivita Romů a Čechů a její psychologické, demografické a socioekonomické koreláty. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 4, s. 13-38.
  článok

  článok

 8. STRUHÁR, Pavol. Radikalizácia a jej príčiny. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 930-938.
  článok

  článok

 9. TICHÁ, Iva - VONDROUŠOVÁ, Kamila. Sociálně prostorová diferenciace ve srovnání evropských postsocialistických měst. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISSN 1804-1280, 2017, roč. 22, č. 2, s. 18-45.
  článok

  článok

 10. LEHUTA, Michal. Chudoba si zaslúži viac pozornosti. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 17. marca 2016, roč. 26, č. 11, s. 10-14.
  článok

  článok