Výsledky vyhľadávania

 1. Economics & Finance Conference. International Conference. Economics & Finance Conference : Proceedings of the 10th Economics & Finance Conference, 10 - 13 September 2018, Rome, (Italy) [elektronický zdroj]. Reviewers: Koji Akimoto, Nguyen Bao Ahn, Ilona Bazantova. Prague : IISES, 2018. online 612 s. Dostupné na : <https://www.iises.net/proceedings/10th-economics-finance-conference-rome/front-page> ISBN 978-80-87927-77-9. ISSN 2336-6044.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. ŠOLTÉS, Erik et al. Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR : v kontexte stratégie Európa 2020 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Eva Rublíková, Silvia Megyesiová. 1. vydání. Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2018. CD-ROM 312 s. [25,6 AH]. Edice monografie. VEGA 1/0548/16. ISBN 978-80-7560-186-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. Európa 2010 - spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v kontexte miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci. Medzinárodná vedecká konferencia. Európa 2010 - spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v kontexte miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 19. október 2010, Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. CD-ROM [50 s.]. ISBN 978-80-970604-2-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha