Výsledky vyhľadávania

  1. Economics & Finance Conference. International Conference. Economics & Finance Conference : Proceedings of the 10th Economics & Finance Conference, 10 - 13 September 2018, Rome, (Italy) [elektronický zdroj]. Reviewers: Koji Akimoto, Nguyen Bao Ahn, Ilona Bazantova. Prague : IISES, 2018. online 612 s. Dostupné na : <https://www.iises.net/proceedings/10th-economics-finance-conference-rome/front-page> ISBN 978-80-87927-77-9. ISSN 2336-6044.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. Európa 2010 - spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v kontexte miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci. Medzinárodná vedecká konferencia. Európa 2010 - spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v kontexte miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 19. október 2010, Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. CD-ROM [50 s.]. ISBN 978-80-970604-2-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha