Výsledky vyhľadávania

  1. European Quality of Life Survey 2016 : Quality of Life, Quality of Public Services and Quality of Society. 1st edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 114 s. ISBN 978-92-897-1623-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Weaving together policies for social inclusion in Ireland. Paris : OECD, 2016. 148 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/weaving-together-policies-for-social-inclusion-in-ireland_9789264252677-en> ISBN 978-92-64-25266-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Inequality and growth: patterns and policy. Volume I. Concepts and analysis. Edited by: Kaushik Basu, Joseph E. Stiglitz. New York : Palgrave Macmillan, 2016. xxix, 256 s. International Economics Association, 156-I. ISBN 978-1-137-55452-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  4. HALUŠKOVÁ, Eva - BOŽIK, Jozef. Chudoba, spoločenské súvislosti a sociálne politiky na jej odstránenie. Bratislava : Milan Štefanko - Vydavateľstvo IRIS, 2015. 243 s. ISBN 978-80-8153-040-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  5. SARRAZIN, Thilo. Teror ctnosti : o hranicích názorové svobody v Německu. Přeložil: František Štícha. Praha : Academia, 2015. 333 s. XXI. století, sv. 35. ISBN 978-80-200-2468-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Tieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike. Bratislava : Slovenská sieť proti chudobe, Friedrich Ebert Stiftung, 2012. 84 s. VEGA 2/0119/11. ISBN 978-80-971225-5-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. KELLER, Jan. Tři sociální světy : sociální struktura postindustriální společnosti. 2. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 211 s. Studie. ISBN 978-80-7419-044-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

  8. Combating poverty and social exclusion : a statistical portrait of the European Union 2010. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. 111 s. Eurostat statistical books. ISBN 978-92-79-13443-2. ISSN 1830-7906. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. KOSTOLANSKÝ, Rudolf. Starnutie populácie ako činiteľ sociálneho vylúčenia (SV) v podmienkach integrácie SR do EÚ. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2002. 26 s. Pracovné materiály, č. 11. ISSN 0862-9137. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]