Výsledky vyhľadávania

 1. ŽÁRSKA, Elena. Výdavková politika miest pre bezpečný a udržateľný rozvoj. In Management rozvoje regionů ve středoevropské perspektivě. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-030-8, s. 35-47. VEGA 1/0705/18.
  článok

  článok

 2. FISCHER, Dušan - GODA, Samuel. Strategic year 2016 in defense. In Yearbook of Slovakia's foreign policy 2016. - Bratislava : Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2017. ISBN 978-80-89356-52-2, pp. 59-74 online.
  článok

  článok

 3. KALIŠ, Richard. Severoatlantická aliancia – spojenectvo dvoch percent. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 2, s. 2-4 online.
  článok

  článok

 4. BOROŠOVÁ, Lucia - DRUTAROVSKÁ, Jana. Differences in Japan's security policy: comparison of military spendings. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2016. ISSN 1993-6788, 2016, no. 4, pp. 45-51.
  článok

  článok

 5. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Implementation of EU OSH Standards in companies operating in Slovakia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 3, s. 314-322. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok

 6. HLAVOVÁ, Natália. Military spending and natural resources in sub-saharan Africa. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 292-298 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ADAŠKOVÁ, Daša. Ekonomické aspekty proliferácie nukleárnych zbraní. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 31-41[CD-ROM].
  článok

  článok

 8. ŠTEFANČÍKOVÁ, Michaela. Výdavky na obranu vo svete na pozadí globálnej hospodárskej krízy. In Medzinárodné vzťahy 2010 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 2. - 3. december 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3172-6, s. 864-872.
  článok

  článok

 9. ŠKVRNDA, František. Sociálno-ekonomické hrozby bezpečnosti (o modeli skúmania v SR). In Sociálne problémy a spravodlivosť v spoločnosti : zborník referátov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktorá sa konala 16.-17. apríla 2010. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2011. ISBN 978-80-85447-16-3, s. 35-45. VEGA 1/0826/08.
  článok

  článok

 10. ŠTEFANČÍKOVÁ, Michaela. Vojenské výdavky. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 5. ročník. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2.
  článok

  článok