Výsledky vyhľadávania

 1. DUFFEY, Chris. Superhuman Innovation : Transforming Business with Artificial Intelligence. 1st Edition. London : Kogan Page INSPIRE, 2019. 262 s. ISBN 978-0-7494-8383-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ŠÚROVÁ, Janka. Význam kreatívnych ľudí pri rozvoji územia : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Anna Vaňová. Banská Bystrica, 2019. 38 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 3. European Entrepreneurship Forum 2017; Eurozone: Evolution or Revolution?. International Conference. European Entrepreneurship Forum 2017; Eurozone: Evolution or Revolution? : Proceedings of the 11th International Conference, November 2017, (Prague, Czech Republic). Editors: Ľudomír Šlahor, Pawel Czarneczki. 1st Edition. Praha : NEWTON Academy, 2018. online 189 s. ISBN 978-80-87325-12-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). Reviewers: Kateřina Berková, Werner Bernatík. 1. Edition. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018. online 442 s. ISBN 978-80-88064-37-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. VAŇOVÁ, Anna - VITÁLIŠOVÁ, Katarína - BORSEKOVÁ, Kamila. Place marketing, public and nonprofit marketing: case studies. Reviewers: Ľudmila Nagyová, Radoslav Kožiak. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 98 s. ISBN 978-80-557-1313-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 6. VAŇOVÁ, Anna - VITÁLIŠOVÁ, Katarína - BORSEKOVÁ, Kamila. Prípadové štúdie z marketingu územia, z verejného a neziskového marketingu. Recenzenti: Ľudmila Nagyová, Radoslav Kožiak. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 99 s. ISBN 978-80-557-1297-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. Encyclopedia of Human Resource Management. Edited by: Adrian Wilkinson, Stewart Johnstone. Cheltenham : Edward Elgar, 2017. 516 s. ISBN 978-1-78811-326-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. NAGLE, Thomas T. - HOGAN, John E. - ZALE, Joseph. The strategy and tactics of pricing : a guide to growing more profitably. 5th ed. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2016. 334 s. ISBN 978-1-292-02323-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Skúmanie konkurenčnej výhody v turbulentnom a zložitom podnikateľskom prostredí v podnikoch SR : habilitačná práca. Bratislava, 2015. 156 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. IMMERSCHITT, Wolfgang - STUMPF, Marcus. Employer Branding für KMU : der Mittelstand als attraktiver Arbeitgeber. Wiesbaden : Springer Gabler, 2014. 263 s. ISBN 978-3-658-01203-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]