Výsledky vyhľadávania

 1. European Entrepreneurship Forum 2017; Eurozone: Evolution or Revolution?. International Conference. European Entrepreneurship Forum 2017; Eurozone: Evolution or Revolution? : Proceedings of the 11th International Conference, November 2017, (Prague, Czech Republic). Editors: Ľudomír Šlahor, Pawel Czarneczki. 1st Edition. Praha : NEWTON Academy, 2018. online 189 s. ISBN 978-80-87325-12-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. VAŇOVÁ, Anna - VITÁLIŠOVÁ, Katarína - BORSEKOVÁ, Kamila. Prípadové štúdie z marketingu územia, z verejného a neziskového marketingu. Recenzenti: Ľudmila Nagyová, Radoslav Kožiak. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 99 s. ISBN 978-80-557-1297-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. VAŇOVÁ, Anna - VITÁLIŠOVÁ, Katarína - BORSEKOVÁ, Kamila. Place marketing, public and nonprofit marketing: case studies. Reviewers: Ľudmila Nagyová, Radoslav Kožiak. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 98 s. ISBN 978-80-557-1313-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 4. Encyclopedia of Human Resource Management. Edited by: Adrian Wilkinson, Stewart Johnstone. Cheltenham : Edward Elgar, 2017. 516 s. ISBN 978-1-78811-326-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. NAGLE, Thomas T. - HOGAN, John E. - ZALE, Joseph. The strategy and tactics of pricing : a guide to growing more profitably. 5th ed. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2016. 334 s. ISBN 978-1-292-02323-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Skúmanie konkurenčnej výhody v turbulentnom a zložitom podnikateľskom prostredí v podnikoch SR : habilitačná práca. Bratislava, 2015. 156 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. IMMERSCHITT, Wolfgang - STUMPF, Marcus. Employer Branding für KMU : der Mittelstand als attraktiver Arbeitgeber. Wiesbaden : Springer Gabler, 2014. 263 s. ISBN 978-3-658-01203-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 8. KAUL, Asha - DESAI, A. Corporate reputation decoded : building, managing and strategising for corporate excellence. New Delhi : SAGE, 2014. 300 s. ISBN 978-81-321-1774-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. FURDOVÁ, Lucia - ŠPROCHOVÁ, Lenka - ABDOVÁ, Mariam. Environmentálny rozmer stratégií firiem ako prvok rastu konkurencieschopnosti v Európskej únii (v podmienkach SR) : správa o riešení projektu mladých vedeckých pracovníkov I-14-109-00 : doba riešenia 2014. Oponenti: Boris Baumgartner, Ľubomír Nebeský. 1. vyd. Bratislava, 2014. 13 s. I-14-109-00.

 10. HOFFMAN, Reid - CASNOCHA, Ben. Váš osobní startup : připravte se na budoucnost, investujte do sebe, změňte svou kariéru. Překlad: Zdeněk Mužík. Brno : BizBooks/Albatros Media, 2013. 224 s. ISBN 978-80-265-0056-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]