Výsledky vyhľadávania

 1. PETROVČIKOVÁ, Katarína - DEMKO, Juraj. The Use of Statistical Methods in the Retail Revenues Analysis. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 161.
  článok

  článok

 2. PEKÁR, Juraj - PČOLÁR, Mário. Analysis of the Empirical Distribution of Daily Returns of DJIA Index and Possibilities of Using Selected Distributions. In MME 2020. International Conference on Mathematical Methods. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : Conference Proceedings. - Brno : Mendel University in Brno, 2020. ISBN 978-80-7509-734-7, pp. 423-429 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 3. KASELYOVÁ, Paulína - TKÁČ, Michal, ml. Analýza výnosnosti dlhopisových párov na primárnom trhu s dlhopismi. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, s. 48-55. I-20-108-00.
  článok

  článok

 4. BEDNÁR, Richard. Monetization of a Startup Business Idea. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 3, s. 84-96. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 5. RUDAŠOVÁ, Michaela - KOZEL, Roman. European Bonds - Analysis of Basic Indicators. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4748-2, pp. 138 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. RYBÁROVÁ, Daniela. Podnikateľský rozmer vybraného odvetvia kreatívneho priemyslu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 502-509 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 7. REMEŇOVÁ, Katarína - KINTLER, Jakub. Unikátny model tržieb spoločnosti pozostávajúci z rôznych typov finančných tokov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 475-482 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 8. RAKOVÁ, Monika. Vývoj základných ekonomických ukazovateľov podnikov vybraného odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 457-465 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 9. KMEŤKO, Miroslav - HYRÁNEK, Eduard. How Leverage Can Improve Performance. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-6] online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 10. ÁRENDÁŠ, Peter - CHOVANCOVÁ, Božena - PAVELKA, Ľuboš. Vplyv nemeckého akciového trhu na akciové trhy krajín V4. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 5, s. 554-568 online. VEGA 1/0613/18, VEGA 1/0257/18, VEGA 1/0777/20, ITMS 26240120032.
  článok

  článok