Výsledky vyhľadávania

  1. Agricultural policies in Argentina. Paris : OECD, 2019. 194 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-in-argentina_9789264311695-en> ISBN 978-92-64-31168-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Producer Incentives in Livestock Disease Management. Paris : OECD, 2017. 169 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/producer-incentives-in-livestock-disease-management_9789264279483-en> ISBN 978-92-64-27947-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Eurostat-OECD methodological guide for developing producer price indices for services. 2nd ed. Paris : OECD, 2014. 435 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/eurostat-oecd-methodological-guide-for-developing-producer-price-indices-for-services_9789264220676-en> ISBN 978-92-64-22066-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. PINDYCK, Robert S. - RUBINFELD, Daniel L. Mikroökonomie. 8. aktualis. Aufl. München : PEARSON, 2013. 1008 s. ISBN 978-3-86894-167-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  5. THAIN, Greg - BRADLEY, John. Torgovyje vojny. Moskva : Aľpina Pablišer, 2013. 312 s. ISBN 978-5-9614-4324-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. PINDYCK, Robert S. - RUBINFELD, Daniel L. Microeconomics. 8th ed. Upper Saddle River : PEARSON, 2013. 743 s. The Pearson series in economics. ISBN 978-0-13-304170-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. RUBINSTEIN, Ariel. Lecture notes in microeconomic theory : the economic agent. 2nd ed. Princeton : Princeton University Press, 2012. 152 s. ISBN 978-0-691-15413-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  8. Umožňuje koncepcia a riadenie systému zemepisných označení jeho účinnosť? : osobitná správa č. 11 / 2011 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2011. 44 s. ISBN 978-92-9237-281-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  9. JUREČKA, Václav. Mikroekonomie. Praha : GRADA, 2010. 359 s. Expert. ISBN 978-80-247-3259-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  10. PINDYCK, Robert S. - RUBINFELD, Daniel L. Microeconomics. 7th ed. Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, 2009. 736 s. Pearson international edition. ISBN 978-0-13-713335-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]