Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Povinnosti hospodárskych subjektov pri sprístupňovaní určených výrobkov na vnútornom trhu. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 29-35 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 2. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Názory výrobcov biopotravín týkajúce sa ekologických obalov. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 23-28 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 3. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. Bezpečnosť potravín z pohľadu spotrebiteľov a výrobcov. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 86-94.
  článok

  článok


 4. BARTH, Martin - MARKOVIČ, Peter. Specifics of an Indirect Post-Merger Integration of a Complementary Goods Manufacturing Company Into a Group of the Premium Automobile Industry. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 83-98 online.
  článok

  článok


 5. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Názory výrobcov biopotravín týkajúce sa ekologických obalov. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 37-42 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 6. REHÁK, Róbert. Elektromobilita a jej perspektíva na európskom trhu. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4451-1, s. 18-34. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok


 7. LUKÁČOVÁ, Zuzana - MUCHA, Martin. Postavenie a ochrana spotrebiteľa na spotrebiteľskom trhu. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 335-340 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Ekologickí prevádzkovatelia. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : biopotraviny [elektronický zdroj]. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 72-73 [1,22 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 9. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Spracovatelia biopotravín v krajinách Európskej únie. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : biopotraviny [elektronický zdroj]. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 74-75 [1,21 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 10. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Ekologická výroba a ekologickí prevádzkovatelia na Slovensku. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : biopotraviny [elektronický zdroj]. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 76-79 [3,49 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok