Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Dostupné na : <http://ei.fhi.sk/index.php/EAI/issue/archive> ISSN 1339-987X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku. 2x ročne. ISSN 1336-3514
  časopis

  časopis

 3. Yugoslav journal of operations research : an international journal dealing with theoretical and computational aspects of operations research, systems science and management science. Belgrade : University of Belgrade. 2x ročne. ISSN 0354-0243
  časopis

  časopis

 4. International Abstracts in Operations Research. Amsterdam : North-Holland. 6x ročne
  časopis

  časopis

 5. Czechoslovak journal for operations research. Bratislava : Profis. 4x ročne. ISSN 1210-0269
  časopis

  časopis

 6. INFOR Journal : canadian journal of Operational Research and Information Processing. Toronto : University of Toronto Press. 4x ročne
  časopis

  časopis

 7. Central European journal for operations research and economics. Bratislava : Profis. 4x ročne. ISSN 1210-0269
  časopis

  časopis

 8. Computers and operations research : an international journal. New York : Pergamon Press. Bez periodicity
  časopis

  časopis

 9. Journal of the Operations research society of America. Baltimore : Operations Research Society of America. Iné
  časopis

  časopis

 10. OR Insight : a Publication of the Operational Research Society. Birmingham : Operational Research Society. bez periodicity. ISSN 0953-5543
  časopis

  časopis