Výsledky vyhľadávania

 1. KOLLÁR, Roman. Životné podmienky študentov vysokých škôl v Európe. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 1, s. 35-53.
  článok

  článok

 2. ŠPROCHA, Branislav. Jednotnosť - nový fenomén v reprodukčných dráhach žien na Slovensku? In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 1, s. 23-37.
  článok

  článok

 3. KOLLÁR, Roman. Medzinárodná mobilita denných študentov vysokých škôl. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2018. ISSN 1335-5864, 2018, roč. 29, č. 1, s. 18-27.
  článok

  článok

 4. CONTRERAS, Laura - PEREZ, Juan. Importance of the Use of the Internet of Things and its Implications in the Manufacturing Industry. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 10, pp. 378-389.
  článok

  článok

 5. POSPÍŠILOVÁ, Lucie - NOVÁK, Jakub. Mobile phone location data: new challenges for geodemographic research. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 4, pp. 320-337. GA16-20991S.
  článok

  článok

 6. ĽAPINOVÁ, Erika - KORÓNY, Samuel. Flexibilizácia a zosúlaďovanie práce a mimopracovného života z pohľadu osôb rôznej sociálnej aktivity. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 3, s. 135-142. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0186415/fss0314.pdf>
  článok

  článok

 7. KORÓNY, Samuel - GAVUROVÁ, Beáta. Analýza vzťahu podielu hospitalizovaných detských pacientov jednodňovej zdravotnej starostlivosti od kraja. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 9, č. 6, s. 93-98. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0176926/fss0613.pdf>
  článok

  článok

 8. ŠPROCHA, Branislav. Úmrtnosť a zdravotný stav rómskej populácie na Slovensku. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012. ISSN 1210-1095, 2012, roč. 22, č. 3, s. 18-32.
  článok

  článok

 9. ŠPROCHA, Branislav. Vnútorné sťahovanie osôb na Slovensku podľa najvyššieho ukončenia vzdelania. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012. ISSN 1210-1095, 2012, roč. 22, č. 4, s. 3-21.
  článok

  článok

 10. MURA, Ladislav - MACHOVÁ, Renáta - VÉGHOVÁ, Katarína. Štatistika pracovných úrazov na Slovensku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420, 2012, roč. 8, č. 2, s. 136-140. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/015420/fss0212.pdf>
  článok

  článok