Výsledky vyhľadávania

 1. MAJERNÍK, Milan et al. Intelligent Production Management - Progressive Trends. Reviewers: Vojtech Dirner, Andrzej Pacana, Bartel van de Walle. San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2018. [301 s.] [15 AH]. ISBN 978-0-578-40290-1.
 2. ŠOLTÉS, Erik. Editoriál. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 3-6.
  článok

  článok

 3. BALBI, Simon et al. Alternative sources in official data collections. In Trends and Innovation in E-business, Education and Security. Medzinárodná vedecká videokonferencia. Trends and Innovation in E-business, Education and Security : Proceedings, dňa 19.11.2014. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-225-3987-6, pp. 28-37 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. MARCINOVÁ, Marta - VRZGULA, Andrej - LIESKOVSKÁ, Vanda. Včasný karcinóm prsníka u žien v postmenopauzálnej vekovej kategórii. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 9, č. 2, s. 176-182. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0167597/fss0213.pdf>
  článok

  článok

 5. SODOMOVÁ, Eva et al. Štatistika pre bakalárov. Recenzenti: Erik Šoltés, Mikuláš Cár. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 246 s. [14,65 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/Qvso33IbLl> ISBN 978-80-225-3614-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 4]
 6. HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJKOVIČ, Marek - BOSÁKOVÁ, Lucia. Spokojnosť zamestnancov v zdravotníckom zariadení v období hospodárskej krízy. In Ekonomika v kríze a naopak : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 6.-7. máj 2011, Košice. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-2605-0, s. 134-140. KEGA 158-042EU-4/2010.
  článok

  článok

 7. LIPTÁKOVÁ, Erika - BRIČOVÁ, Zuzana. Dospelá populácia a jej štatistická gramotnosť. In Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Ružomberok : VERBUM, 2010. ISSN 1335-9185, 2010, roč. 10, č. 3, s. 215-221.
  článok

  článok

 8. LABUDOVÁ, Viera. Miery príjmovej nerovnosti. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 5, s. 127-131. VEGA 1/0437/08. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0124134/fss0510.pdf>
  článok

  článok

 9. SODOMOVÁ, Eva et al. Štatistika pre bakalárov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 256 s. [14,652 AH]. ISBN 978-80-225-2923-5. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 10. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Rozvoj hotelových reťazcov na Slovensku. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 726-730.
  článok

  článok