Výsledky vyhľadávania

 1. JANČIČKOVÁ, Lea - PAKŠIOVÁ, Renáta. Super-Deduction for Research and Development in Slovak Companies. In International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises 2021. DEMSME 2021. 3rd International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2021) : Conference Proceedings. - Karviná : Silesian University in Opava. School of Business Administration in Karviná, 2021. ISBN 978-80-7510-456-4, pp. 264-275 online. I-21-103-00, APVV-16-0602.
  článok

  článok

 2. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Vybrané faktory vývoja cestovného ruchu v EÚ pred pandémiou COVID. In Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. konferencia. Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4829-8, s. 100-111 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Analysis of Minimal Wage Development in Slovak Republic from Year 1993. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 79-84 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 4. ŠKVRNDA, František - ČECH, Ľubomír - KUCHARČÍK, Rudolf. Teória medzinárodných vzťahov. Recenzenti: Peter Juza, Milan Kurucz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 183 s. [13,95 AH]. KEGA 015EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4790-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 5. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Právna úprava podnikania dôchodkových správcovských spoločností v SR: vývoj a perspektívy : monografia. Recenzenti: Mykola Sidak, Martin Winkler, Slávka Gunárová, Peter Jedinák, Peter Mikloš. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 157 s. [8,96 AH]. ISBN 978-80-571-0295-3.
 6. KURUCZ, Milan. Medzinárodné organizácie. Recenzovali: Ľudmila Lipková, František Škvrnda. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2021. [167 s.] [8 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-54-6.
 7. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - SPIŠÁK, Emil. Assessment of Research and Development Financing Based on the Strategies in EU: Case of Sweden, Slovakia and Romania. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 15, pp. 1-18 online. VEGA 1/0384/20.
  článok

  článok

 8. MATUŠOVIČ, Martin. The Digital Economy as a Tool for the Sustainability of the Growth of Distribution and Communication. In Digital Science Magazine : [vedecký časopis Fakulty managementu UK]. - Bratislava : Fakulta managementu UK. ISSN 1339-3782, 2020, vol. 7, no. 1, pp. [1-8]. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 9. ČECH, Ľubomír. Islamské bankovníctvo v Rusku. In Bezpečnostné fórum 2020. Bezpečnostné fórum 2020 : zborník vedeckých prác. - Banská Bystrica : Interpolis, 2020. ISBN 978-80-973394-2-5, s. 83-94. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 10. BALEHA, Andrianna. Trends in Foreign Trade Development of Slovak and Kazakh Republics. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISSN 1336-3727, 2020, roč. 18, č. 1, s. 5-17.
  článok

  článok