Výsledky vyhľadávania

 1. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Is There Rockets and Feathers Effect Between Crude Oil Prices and Port Fuel Prices or Between Port Fuel Prices and Retail Fuel Prices? In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 326-332. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 2. DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KÖNIG, Brian. Nerovnosti v spotrebe z pohľadu príjmov a cenového vývoja na Slovensku. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 26-29 online.
  článok

  článok

 3. OBADI, Saleh Mothana - CHMELOVÁ, Michelle. Oil Price Volatility and Consequences for Selected Oil-exporting Economies. In Journal of Economic and Social Development. - Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018. ISSN 1849-6628, 2018, vol. 5, no. 1, pp. 38-45. VEGA 2/0005/16.
  článok

  článok

 4. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2018. 155 s. [4 AH]. ISBN 978-80-89105-70-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. FEHÉROVÁ, Martina. The Factors Affecting Rent versus Buy Decisions and Implication for the Housing Market in Slovakia. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 4, s. 19-29 online.
  článok

  článok

 6. TKÁČOVÁ, Daniela. [The Halloween effect on financial markets]. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, September - Október 2017, roč. 4, č. 5, s. 1-3 online. Recenzia na: The halloween effect on financial markets / Peter Árendáš ; reviewers: Elena Gregová, Daniela Tkáčová. 1st ed. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-7552-576-5.
  článok

  článok

 7. DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KÖNIG, Brian. Spotreba domácností na Slovensku vo svetle zmien príjmov a cien [elektronický zdroj]. Recenzenti: Ján Košta, Kvetoslava Surmanová. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. online [27 s., 33,34 NS]. Working papers, 92. VEGA 2/0026/15, VEGA 1/0248/17. ISSN 1337-5598.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. PAUHOFOVÁ, Iveta et al. Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II. Recenzenti: Kajetána Hontyová, Peter Plavčan ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2017. 230 s. [13,08 AH]. VEGA 2/0026/15, APVV-15-0722. ISBN 978-80-7144-273-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KLIMEK, Miroslav - HAJDUOVÁ, Zuzana. Gold price evolution in world markets. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2017. ISSN 2585-8785, 2017, vol. 10, no. 2, s. 65-74 online.
  článok

  článok

 10. SIRKECI, Ibrahim - PŘÍVARA, Andrej. Cost of sending remittances from the UK in the aftermath of the financial crisis. In Remittances Review : International peer-reviewed journal. - London : Transnational Press, 2017. ISSN 2059-6588, 2017, vol. 2, no. 1, pp. 47-56.
  článok

  článok