Výsledky vyhľadávania

 1. HORVÁTHOVÁ, Andrea - ÉHN, Jaroslav. Analysis of the Expected Development of Demographic Factors and Their Adaptation to the Labor Market in Slovakia. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISSN 1336-3727, 2020, roč. 18, č. 1, s. 40-50.
  článok

  článok

 2. VESELOVSKÝ, Ján - CHALUPA, Petr. Kuba na rozcestí. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. ISSN 1337-9453, 2020, roč. 24, č. 1, s. 30-40.
  článok

  článok

 3. Cena ITAPA: IT sieň slávy. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 5-6, s. 16-18.
  článok

  článok

 4. DOERING, Detmar. Less and Better Regulation Means Better Life. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2019. ISSN 2391-7083, 2019, no. 10, s. 4-9.
  článok

  článok

 5. LUKÁČ, Eduard - MAYER, Katarína - LENHARDTOVÁ, Martina. Development of Adult Education in Interwar Slovakia (1918-1938). In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 173-180.
  článok

  článok

 6. NOHEJL, Jiří. Informal Institutions and Decentralization of Governance. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2018. ISSN 2391-7083, 2018, no. 9, s. 24-39.
  článok

  článok

 7. KAZDOVÁ, Alena. Čapkovo R.U.R je stále aktuální. Platí to i pro řízení a vedení lidí. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 11, s. 6-9.
  článok

  článok

 8. SCHENK, Juraj. Societal Anomie in Slovakia: Evolution and Cross-National. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 3, s. 311-333.
  článok

  článok

 9. SŤAHEL, Richard. Environmentalizmus ako politická filozofia pre 21. storočie. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 1, s. 1-13.
  článok

  článok

 10. GREGOR, Milan. Scenáre budúceho technologického vývoja ľudstva. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2018. ISSN 1339-2271, 2018, roč. 19, č. 2, s. 44-47.
  článok

  článok