Výsledky vyhľadávania

 1. LESÁKOVÁ, Dagmar. Attitudes Towards Healthy Food Consumption Among Elderly Population. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 252-258 online. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 2. HASAN, Jamal. Hodnotenie vybraných e-shopov s doplnkami výživy. In Prístupy k aktivitám tvorby modelu marketingovej komunikácie : VEGA 1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4541-9, s. 37-46. VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok

 3. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - LACKO-BARTOŠOVÁ, Lucia. Nutričná kvalita netradičných cereálií. In Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Pestovateľské technológie a ich význam pre prax : zborník zo 7. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 1. decembra 2016. - Piešťany : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2016. ISBN 978-80-89417-72-8, s. 81-84. ITMS 26 220 220 115.
  článok

  článok

 4. HLAVATÝ, Ivan. Preferovanie lokálnych potravín na Slovensku. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 63-67 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 5. KOLLÁR, Vojtech. Trhový dohľad potravinárskych produktov v Slovenskej republike. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 126-142 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ROGOVSKÁ, Vanda - RAČKOVÁ, Lenka. Spotrebiteľské povedomie o funkčných potravinách na Slovensku. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 175-180 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 7. VIETORIS, Vladimir et al. Analysis of Consumer Preferences at Organic Food Purchase in Romania. In Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. - Olsztyn : Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences, 2016. ISSN 1230-0322, 2016, vol. 66, no. 2, pp. 139-146 online.
  článok

  článok

 8. GAJDOŠ, Jozef. Systém HACCP v praxi. In Marketing a obchod v teórii a praxi. Vedecký workshop v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Marketing a obchod v teórii a praxi : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 : [9. - 15. 11. 2015, Košice, Slovensko]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4186-2, s. 14 CD-ROM. Abstrakt.
  článok

  článok

 9. ROGOVSKÁ, Vanda - ČUKANOVÁ, Miroslava. Nové prístupy k výžive - funkčné potraviny. In MERKÚR 2015. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2015 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 3 - 4, 2015. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4179-4, s. 246-257 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 10. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Vplyv potravín na zdravie spotrebiteľa. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2015 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17.9.2015 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4109-1, s. 45-54 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok