Výsledky vyhľadávania

 1. Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates. International Scientific and Practical Conference. Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates. Dnepropetrovsk : WayScience, 2021. 477 s. ISSN 2664-4819.
 2. Innovative Solution in Modern science, Education and Practice. Innovacijni rišennja v cučasnij naucii, osviti ta praktici. 2. častina. Redakcijna kolehiya: Dmytriev M.M., N.M. Bondar... [et al.]. Kyjiv : NTU, 2020. 287 s. Dostupné na : <http://vstup.ntu.edu.ua/conf-innov-part-2.pdf> ISBN 978-966-632-304-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Measuring the Digital Transformation : A Roadmap for the Future. Paris : OECD, 2019. 257 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measuring-the-digital-transformation_9789264311992-en> ISBN 978-92-64-31198-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Behavioral Insights for Public Policy : Concepts and Cases. 1st Edition. Abingdon : Routledge, 2019. 322 s. ISBN 978-1-138-48423-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Investing in Youth: Finland. Paris : OECD, 2019. 126 s. Investing in Youth. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/investing-in-youth-finland_1251a123-en> ISBN 978-92-64-49729-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Benchmarking Higher Education System Performance. Paris : OECD, 2019. 222 s. Higher Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/benchmarking-higher-education-system-performance_be5514d7-en> ISBN 978-92-64-75580-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2019 : gymnáziá a konzervatóriá. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 71 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Education at a Glance 2019 : OECD Indicators. Paris : OECD, 2019. 493 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en> ISBN 978-92-64-80398-5. ISSN 1563-051X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Estonia. Paris : OECD, 2018. 251 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-estonia_9789264288744-en> ISBN 978-92-64-28871-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 3. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 113 s. Zamestnanosť a mzdy.
  elektronická kniha

  elektronická kniha